Flextrafik samler flere kørsler i samme vogn

Movia Flextrafik samler og koordinerer al kørsel for borgere, der ikke kan benytte den øvrige offentlige kollektive trafik. Vi har fem forskellige kørselsordninger, som bliver koordineret på tværs af kommuner og regioner. Derved bliver vognene fyldt op med passagerer, så vidt det er muligt. Det giver stordriftsfordele.Læs mere om kørselsordningerne. Klik her.For at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik, benytter Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby borgerens CPR-nummer. Dette gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture der er bestilt telefonisk via Movias kundecenter.

 

CPR-nummeret registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem, der drives af FlexDanmark, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg. FlexDanmark er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret videregives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørslen for den enkelte borger.

 

CPR-nummeret videregives ikke til de operatører, der udfører kørslen for Flextrafik ligesom det heller ikke videregives til de øvrige trafikselskaber og Region Midtjylland, der er medejere af FlexDanmark.

 

Individuelle aftaler

Kommunerne og regionerne vælger i samråd med Movia, hvilken service de ønsker at tilbyde og bestiller kørslen hos Movia. Movia indgår aftaler med vognmænd og taxi og varetager alt vedrørende driften. Se Flextrafiks forskellige kørselsordninger i menuen til venstre.Hent Movias konceptbeskrivelse af FlextrafikQuicklinks

Flextrafik Værd at vide (Handicapkørsel)

Flextrafik Ansøgning (Ansøgningsskema til Handicapkørsel)

Flextrafik Ekstrature mv (Handicapkørsel)

Flextrafik Fra dør til dør (Informationsfolder der skal vedlægges Flextrafik Ansøgning)

Flextrafik Flextur 

Flextrafik Mødested offentlige adresserFaktablade

Flextrafik Faktablad om befordring ad trapper med trappemaskine

Flextrafik Faktablad om befordring med liftbiler

Flextrafik Faktablad om fastspænding af kørestole i biler

Flextrafik Faktablad om fastspænding af kørestolsbrugeren med sikkerhedsseler