Kørsel til læge eller speciallæge

Kommunal visiteret kørsel er for borgere, der for eksempel skal til læge eller speciallæge, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Det kan også være borgere, der skal køres til dagcentre og genoptræning, kommunale sundhedscentre eller specialskoler. Desuden varetager Flextrafik skolebuskørsel. Borgerne skal visiteres til kørslen af deres kommune.

Kørslen bliver koordineret

Alle Flextrafiks kørselsordninger bliver koordineret og samlet for at opnå stordriftsfordele. Det betyder, at borgere, som eksempelvis skal til læge eller genoptræning, kører sammen med andre, der af forskellige årsager også bliver befordret af Flextrafik.

Udbud og bestilling af visiteret kørsel

Flextrafik udbyder kommunernes kørsel og stiller sit bestillings- og planlægningssystem til rådighed for kommunerne. Kommunerne varetager selv visitationen af borgerne og bestiller kørslen til borgerne i Flextrafiks bestillingssystem.

Umiddelbart efter bestillingen er afgivet, giver systemet besked om, hvad tid borgeren bliver hentet. I planlægningssystemet er integreret et cpr-register, hvilket betyder, at navn og adresse kommer frem ad sig selv. Det sikrer en hurtig procedure for bestillingen.

Kontrakter med vognmændene

Flextrafik indgår aftaler med vognmænd eller taxafirmaer, som via EU-udbud byder ind på kørslen. Flextrafik tager sig af alt vedrørende driftsproblemer og sørger for kvalitetssikring i forhold til chaufføruddannelse og vognenes indretning.

Rådgivning og fordeling af ansvar

Flextrafiks tilbud til kommunerne omfatter rådgivning om kommunale kørselsordninger, udbud af kommunens kørsel, it-system til bestilling og planlægning af kørslen samt daglig support og trafikstyring. Kommunen har fortsat ansvar for at visitere egne borgere til kørsel samt bestille den.

Flextrafik varetager følgende kommuners lovpligtige kørsel: Ballerup, Faxe, Greve, Halsnæs, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.