Mit Movia

Login
Husk mig
Log ind

Priser & Rejseregler 

I menuen til venstre kan du finde information om priser, zoner, rejsehjemmel, rejseregler samt billetsamarbejde med andre selskaber.

Du kan læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og metro, og hvordan du bruger dem rigtigt. Husk at det altid er dit ansvar at sikre dig, at du har korrekt og gyldig rejsehjemmel.

www.rejseplanen.dk kan du planlægge din rejse og se hvad din rejse koster med forskellige typer rejsehjemmel.

For rejsen gælder de ”Fælles Rejseregler” som udgives af DSB, Metro og Movia. Heri findes bl.a. regler om gyldig rejsehjemmel, kontrolafgifter, forsinkelser, klager m.v. Du kan også læse om mulighederne for hjælp til handicappede, og om regler for medtagning af bagage, cykler, dyr m.v.

Vi anbefaler, at du læser de ”Fælles Rejseregler”, så du ved, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig.

Buskørslen på Sjælland, Lolland og Falster udføres af private busselskaber, der kører på kontrakt for Trafikselskabet Movia. Togkørslen udføres af DSB. Lokalbanen og Regionstog udføres for Movia. Metroen køres af Metroselskabet I/S.

Takster, dvs. priserne, i den kollektive trafik, fastsættes efter forhandling mellem de parter der udfører trafikken og i henhold til lovgivningen1. I Hovedstadsområdet er det DSB (inkl. DSB Stog), Trafikstyrelsen, Metroselskabet I/S og Trafikselskabet Movia. Taksterne reguleres normalt én gang om året.

Rejsekort udstedt af Rejsekort A/S kan benyttes til betaling af rejser i bus, tog og metro. Mere information og regler for brug af rejsekort findes i ”Rejsekort Rejseregler” og ”Rejsekort
Kortbestemmelser” på www.rejsekort.dk.