Mit Movia

Login
Husk mig
Log ind

Periodekort til voksne og børn

Periodekort udstedes til 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 sammenhængende zoner eller alle zoner. Periodekort udstedes til voksne og til børn under 16 år.

Et periodekort består af værdiindlæg og stamkort med foto. Periodekortet gælder kun i de zoner, der er angivet med nummer på stamkortet - og zonerne skal hænge sammen.

Gyldighed og brug

I de angivne zoner giver periodekort ret til ubegrænset kørsel og omstigning inden for gyldighedsperioden. Kortet må kun bruges af den person, hvis navn står på kortet, og kun i de angivne zoner.
 

Køb og fornyelse

Periodekort kan kun købes på visse, større kortsalgssteder. Ved køb medbringes et vellignende foto (uden hovedbeklædning) ca. 3 x 3 cm.
Periodekort kan udstedes og fornyes højst 14 dage før første gyldighedsdato. Ved fornyelse skal man oplyse stamkortnummer og den ønskede gyldighedsperiode. Ved udstedelse af kort til børn skal man endvidere oplyse fødselsdato.

Køb dit periodekort på Movia webshop

Movia webshop
 

Tilkøb til periodekort

Den geografiske gyldighed for et månedskort kan udvides – enten ved at købe en billet eller anvende klippekort. Ved tilkøb udvides gyldighedsområdet med det antal ringe om periodekortets gyldighedsområde, som tilkøbet modsvarer. Man kan ikke køre frit i alle zoner ved tilkøb til abonnementskort. Tilkøbet skal vises sammen med kortet for at være gyldigt. Der skelnes mellem tilkøb i og uden for det område, hvor abonnementskortet gælder.

Ubrugte periodekort kan du få refunderet

Inden perioden udløber, kan du få refunderet periodekort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt. Der fratrækkes dobbelt billetpris for de første tre dage og herefter fem procent pr. dag. Alle dage ud over 30 tilbagebetales fuldt ud – også når perioden ud over 30 dage er påbegyndt.

Kort, der er købt forud, refunderes uden gebyr på alle stationer og kortsalg, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Ved sygdom eller død refunderes beløbet med tilbagevirkende kraft. Skriv til Movia Kundecenter, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Vedlæg periodekortet samt en lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus. Ved dødsfald skal du vedlægge en kopi af skifteretsattesten.

Du kan ændre dit periodekort

Hvis du flytter, kan det betyde, at periodekortets zonenumre eller zoneantal skal ændres. Der bliver udstedt et nyt kort med ændrede zonenumre eller -antal og med samme udløbsdato.

Det gamle korts restværdi beregnes som dagsprisen gange det antal dage, der er ubenyttede. Restbeløbet kan bruges til køb af et nyt kort eller udbetales, hvis det nye kort er billigere end det gamle.

Hvis du ønsker at ændre kortes gyldighedsperiode, skal det ske før den første gyldighedsdag.