220 millioner passagerer om året

Movia er Danmarks største trafikselskab med cirka 220 millioner passagerer om året, 448 buslinjer og ti lokalbanestrækninger. Movia står for planlægningen af bus-, flex- og lokalbanetrafikken i Østdanmark. Movia er som trafikselskab en særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler.

Bustrafikken bestilles hos Movia

Regionerne og kommunerne bestemmer selv, hvor mange buslinjer de vil have, og hvor tit busserne skal køre. De bestiller den ønskede bustrafik hos Movia, som herefter planlægger og koordinerer den samlede bustrafik på tværs af kommune- og regionsgrænser, så den hænger bedst muligt sammen – også med tog og metro.

Movia sender kørslen i udbud

Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår kontrakter med private busselskaber, som herefter udfører kørslen. Movia udarbejder også køreplaner, laver trafikovervågning og markedsfører busserne.   

Ti østdanske lokalbaner

Movia varetager via baneselskaberne Lokalbanen A/S og Regionstog A/S togdriften på ti østdanske lokalbaner med et samlet årligt passagertal på cirka ti millioner.  

Flextrafik hører også under Movia

Movia varetager den lovbestemte individuelle handicapbefordring for alle kommuner, patientbefordring for Region Sjælland, særlig kørsel til specialskoler for kommuner i Region Hovedstaden samt diverse fleksible kørselsordninger for kommuner, der ønsker det.