Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia er Danmarks største trafikselskab med omkring:

220.000.000 passagerer 13.500 stoppesteder 435 buslinjer 10 lokalbanelinjer

 

Miljø

Trafikselskabet Movia går foran, når det handler om miljøet.


Transportsektoren tegner sig for ca. en tredjedel af den samlede danske CO2 udledning.