Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia er Danmarks største trafikselskab med omkring:

213.000.000 passagerer 570 buslinjer 4500 chauffører 9 lokalbane-strækninger

 

Miljø

Trafikselskabet Movia går foran, når det handler om miljøet.


Transportsektoren tegner sig for ca. en tredjedel af den samlede danske CO2 udledning.