Borgerpanel

Movia ønsker at bringe borgerne tættere på udviklingen af den kollektive transport.

For at kunne inddrage borgerne aktivt i tiltag og forandringer i de kollektive transportløsninger og services, har Movia etableret et borgerpanel bestående af knap 50 borgere med mindst én deltager fra alle kommuner på Sjælland.

Borgerpanelet tester bl.a. nye indsatser, vurderer tiltag til bedre trafikinformation og ser på løsninger, der giver mere mobilitet i og uden for de store byer.

Det første borgerpanelmøde blev afholdt i august 2019.

 

 Se testimonials fra borgerpanelets møde hos Movia i februar 2020.

 

 

Styrket dialog med borgerne
Movia har længe undersøgt kundernes tilfredshed med busser, lokaltog og flextrafik gennem årlige kundeundersøgelser og samlet god viden ind gennem de mange skriftlige og telefoniske henvendelser til selskabets kundecentre.

Kundernes ønsker og behov undersøges ligeledes løbende i samarbejde med Movias tilgængelighedsforum, der består af udvalgte interessenter som f.eks. Danske Handicaporganisationer, LO Faglige seniorer og Ældre Sagen. Det nedsatte borgerpanel skal således bidrage til at perspektivere den kundeviden, Movia allerede har, og styrke dialogen mellem borgere og Movia.

Movias borgerpanel mødes 1-2 gange årligt og emnerne, som tages op med panelet, varierer fra gang til gang. Panelet bliver også involveret digitalt gennem f.eks. test af nye løsninger og ydelser, afdækning af faktiske kundebehov og som et forum, hvor Movia kan få bidrag til opmærksomhedspunkter i forbindelse med større tiltag og forandringer.

Borgerpanelets sammensætning
Deltagerne i panelet er sammensat med en spredning på køn, alder, rejsefrekvens og digital parathed. Det er er analysefirmaet Epinion, som har stået for rekruttering af borgere til panelet.
Movias borgerpanel består af forskellige grupper, som kan illustreres sådan:

Køn
Geografi
Brug af offentlig transport