Modeller for organisation ved anlæg af BRT

Movia har i sin mobilitetsplan 2020 foreslået et BRT-net - en ny form for klimavenlig kollektiv transport i Danmark. Et BRT-net kan opgradere S-busserne i hovedstadsområdet, samtidig udnytter BRT vejene bedre, begrænser trængsel i trafikken og bidrager til det nationale 2030-klimamål.

Movia har derfor fået udarbejdet et notat med en gennemgang af fire forskellige modeller for en anlægsorganisation, der kan fungere under etableringen af BRT-linjer i hovedstadsområdet. Notatet er udarbejdet af konsulentvirksomheden Forskel.

Læs notatet

Urban Power