Erhvervsregulering

Busdriften er reguleret af en række love og bestemmelser, som skal være opfyldt for at kunne være busoperatør for Movia

Busrutekørsel og kørsel af Flextrafik (handicapkørsel og visiteret kørsel) er reguleret i henhold til busloven (lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012) og taxiloven (lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013) med Trafik-Bolig og Byggestyrelsen som den ansvarlige, administrative og tilsynsførende myndighed.

Det kræver således tilladelser fra Trafik- Bolig og Byggestyrelsen før man kan udføre de nævnte kørselsformer for Movia, ligesom det er samme styrelse, der kan tilbagekalde tilladelser, såfremt indehaveren overtræder vilkårene for tilladelsen. En Fællesskabstilladelse til erhvervsmæssig buskørsel, der også giver ret til at udføre nationale personbefordringer, udstedes Trafik-Bolig og Byggestyrelsen.

For at få en vognmandstilladelse skal krav til følgende være opfyldt:

  • Forretningssted
  • Faglige kvalifikationer
  • Økonomi
  • Restancer
  • Vandel og god skik