Ruteudbud

Den kollektive bustrafik på Sjælland, Lolland og Falster planlægges og udbydes af Movia

Når Movia udbyder bustrafik sker det i henhold til EU-reglerne på området.

Udbudsprocessen er elektronisk

Movias udbudsprocesser foregår elektronisk, hvilket vil sige, at kommunikationen mellem Movia og tilbudsgiverne sker over internettet.

Movias udbud af almindelig rutekørsel foretages som udbud efter forhandling, i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2014/25/EU af 26. februar 2014.

Den samlede gennemførelse af et udbud, fra bekendtgørelse til indgåelse af kontrakt, løber over ca. seks måneder. I løbet af processen afholdes typisk to-tre forhandlingsrunder, hvorefter kontrakten tildeles. Herefter ligger yderligere ca. ni måneder, hvor operatøren forhandler med sine underleverandører og forbereder driftstart, der typisk ligger i december.