Kommende udbud

Udbud A19X

Jf. Vejledende periodisk bekendtgørelse offentliggjort 28. april 2020 om A19X udbuddet af linjerne 6A og 7A kan Movia oplyse, at Movia forventer, at A19X suppleres med udbud af følgende linjer:

360R, 361, 362, 363, 380R, 230R, 98N, 315, 316, 317, 318, 207, 221, 226, 227 og 231.

De linjer, som Movia forventer at supplere A19X udbuddet med, var planlagt til at blive udbudt med A20. Med den besluttede udmøntning af Grøn buspulje til regionale busser og øer (udmøntning af FL20), hvor det er et krav, at der indgås kontrakt med en operatør senest første halvdel af 2021 for at opnå mulighed for at søge om det statslige tilskud, er det nødvendigt at fremrykke udbud af de regionale linjer i A20, hvis Region Hovedstaden og Region Sjælland skal kunne ansøge om tilskud til disse linjer. Med henblik på at kunne udbyde de regionale linjer sammen med kommunale linjer i de geografiske nærområder, forventer Movia derfor at udbyde linje 360R, 361, 362, 363, 380R, 230R, 98N, 315, 316, 317, 318, 207, 221, 226, 227 og 231 med A19X. For disse linjer er det alene udbudstidspunktet, som fremrykkes fra A20 til A19X og ikke den forventede driftsstart.

 

Den samlede forventede tidsplan for A19X er dermed: 

Offentliggørelse af udbudsmateriale

Medio august 2020

Informationsmøde for operatører

Primo september 2020

Frist for afgivelse af tilbud

Primo december 2020

Forventet tildeling

Primo januar 2021

Driftsstart 6A og 7A

13. februar 2022

Driftsstart øvrige linjer

11. december 2022

 

Movia har endnu ikke fastlagt det driftsomfang, som forventes udbudt med de supplerende linjer. Movia forventer, at kørselsomfanget (ekskl. Linje 6A og 7A) bliver i omegnen af 30 driftsbusser og 120.000 køreplantimer. Movia forventer, at der stilles krav om nulemission med en kontraktperiode på 10 år med mulighed for forlængelse på 2 år på langt hovedparten af de ca. 30 driftsbusser. For enkelte driftsbusser forventer Movia, at der stilles basiskrav om fossil drift med kontraktperiode på 5 år med mulighed for forlængelse på 2 år og optionskrav om nulemission med kontraktperiode på 10 år med mulighed for forlængelse på 2 år.

Linje 6A og 7A forventes fortsat at blive udbudt med krav om nulemission med en kontraktperiode på 10 år med mulighed for forlængelse på 2 år. Movia har fortsat ikke fastlagt det forventede udbudte driftsomfang. Jf. den vejledende bekendtgørelse om A19X offentliggjort den 28. april 2020 er driftsomfanget for linje 6A og 7A i alt 155.170 køreplantimer og 31 driftsbusser med en buslængde på 13,7 meter. Med forventet krav om nulemission, kan der ske ændring af krav til buslængde samt busforbrug.

Bemærk, at Movia forventer at efterspørge nulemissionsbusser i længden 11,9-12,2 m for linje 7A og nulemissionsbusser i længden 12,9-13,7 meter for linje 6A og 230R.

Foreløbig forventet oversigt over udbudsenheder for A19X, kan hentes her.

 

Som det tidligere er annonceret med den vejledende bekendtgørelse offentliggjort den 28. april 2020 forventer Movia, at alle bestemmelser i A19X - ud over en anden udbudsproces (offentligt udbud i stedet for udbud med forhandling) og en anden tidsplan - bliver som beskrevet i det igangværende udbud; A19 - udbud af almindelig rutekørsel.