Kommende udbud

Udbud A21

 

Forventet udbudsomfang samt tidsplan for udbud A21 er tilgængeligt her.

Det skal understreges, at udbudsomfanget på nuværende tidspunkt er foreløbigt og at der kan forekomme ændringer frem til offentliggørelse af udbudsbetingelser. Udbudsomfanget besluttes af trafikejerne senest ultimo oktober 2021. Der kan således ske ændringer af både hvilke linjer, der kommer i udbud, driftsomfang for de udbudte linjer samt miljøkrav og udbudt kontraktlængde.