Spring menu over
Billede af bedstemor taler med barnebarn i bussen. Foto: Ulrik Jantzen

Materielstandarder

Movias krav til busmateriel består først og fremmest i, at alle busser skal leve op til de love og regler, som både danske og europæiske myndigheder stiller. Det gælder både for sikkerhed og tilgængelighed.

Derudover stiller Movia en række supplerende krav, som er tilpasset de særlige behov som passagererne i Movias busser har brug for.

Kravene tilpasses individuelt til hvert udbud, i takt med markedets udvikling. Således er de specifikke krav til busmateriel forskellige fra udbud til udbud. Det er derfor nødvendigt at læse de specifikke kravspecifikationer for hvert udbud.

Klima & Miljø

Movia stiller strenge krav til bussernes miljømæssige egenskaber og påvirkning. I forbindelse med udbud af busdriften aftales krav til buslinjens miljøydelse mellem Movia og de kommuner og regioner, som finansierer busdriften.

 

Læs mere om den grønne omstilling af busdriften

Tilgængelighed

Movia har fokus på tilgængelighed, for alle passagerer der benytter busserne. Movia stiller derfor en række krav til bussernes indretning, som sikrer tilgængeligheden. Movias krav til tilgængelighed følger europæiske normer. Blandt Movias tilgængelighedstiltag er bl.a. at samtlige busser har lav ind- og udstigning, er udstyret med kørestolsrampe og kørestolsplads, har siddepladser reserveret til ældre og gangbesværede, og er udstyret med automatisk annoncering af alle stoppesteder.

Movia har en løbende dialog om tilgængelighed med Danske Handicaporganisationer, Ældresagen og Faglige Seniorer, gennem Movias Tilgængelighedsforum.

 

Læs mere om Movias Tilgængelighedsforum