Spring menu over

14. Driftsforstyrrelser

Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af

  • Rejsetidsgaranti for rejser med Arriva, Nordjyske Jernbaner og DSB inkl. S-tog, eller
  • Rejsegaranti for rejser med trafikselskaberne (bus, lokalbanetog og Letbanen ved Aarhus
    samt Odense Letbane) eller
  • Rejsegaranti for rejser med Metro eller
  • Forordningen om jernbanepassagerers rettigheder (jævnfør nedenfor afsnit 14.2)