Spring menu over

Typer af rejsekort

Rejsekort personligt

Må kun benyttes af kortindehaveren selv.

Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap

 

Rejsekort flex

Kan deles med familie og venner.

Kundetyper: voksen, barn, hund, cykel.

 

Rejsekort anonymt

Et såkaldt ihændehaverkort. Der er ikke knyttet en kundeprofil til dette kort.

Kundetyper: voksen, barn.

 

Rejsekort med pendler kombi

Rejsekort personligt og pendlerkort i ét

Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap.

 

Pendlerkort

Kun til pendlerrejser. Skal have aktiv periode, for at kunne benyttes.

Kundetyper: voksen og barn

 

Rejsekort erhverv

Til rejsekort i arbejdstid. Ejes af virksomheden og må benyttes af medarbejdere

 

Skolekort

Til rejser mellem hjem og skole.

Bestilles af skolen.

 

Ungdomskort

Til rejser mellem hjem og uddannelsessted.

Bestilles på ungdomskort.dk