Spring menu over

10. Billetsamarbejde

10.1 Rejser med DSB til/fra Sjælland

Billetsamarbejdet med DSB gælder for rejser med DSB-tog. For disse rejser gælder DSB’s prissystem.

DSB’s billetter og pendlerkort, som gælder mellem en station på Sjælland og en station i resten af Danmark, gælder også til bussen, lokaltoget og Metroen lokalt, hvor dette er markeret på billetten med angivelse af afrejse-/destinationszone. Du kan således på samme billet tage bussen/Metroen/lokaltoget til den station, togrejsen starter fra, og fra den station, togrejsen slutter ved. Du kan på pendlerkort kun rejse med metro, såfremt der er betalt metrotillæg.
Afrejse-/destinationszonen fremgår af billet og kort.

Sådan gælder DSB’s billetter og pendlerkort:

Gyldighedstid
DSB’s billetter og pendlerkort gælder til en enkelt fremadskridende rejse med toget og til fri rejse med bus og metro i destinationszonen. De gælder indtil kl. 04.00 natten efter rejsedatoen.

Børn
Børn under 16 år, der rejser alene, betaler halv pris hos DSB. I bussen og Metroen gælder de sædvanlige regler for børn.

Øvrige kundegrupper
Personer, der er fyldt 65 år, får rabat på standardbilletter. Der er ikke tidsbegrænsninger på disse billetter.

Rejser ud af omstigningsområde
Vil du rejse længere eller udenfor det gyldighedsområde, som din billet eller pendlerkort er udstedt og gyldig til, skal du købe en ny billet for den manglende strækning.

Har du en billet, skal du købe en ny billet (minimum 2 zoner) til din rejseforlængelse.

Har du et pendlerkort, er det muligt at tilkøbe 1 zone (1-zones tilkøbsbilletten gælder 1 time og 15 min. .), skal du rejse længere skal du købe en ny billet (minimum 2 zoner) til din rejseforlængelse.

Den oprindelige billet/pendlerkort og den nye billet opfattes som to separate rejser.

Link til kort.

Her kan man købe billetter til rejser vest for Storebælt:

  • i billetautomater på DSB-stationer, på udvalgte lokaltogstationer og i metroen.
  • dsb.dk
  • i DSB’s app,
  • i DSBs betjente billetsalg og 7-eleven på stationerne
  • i shop.arriva.dk
  • i Arriva Tog app

 

Her kan man købe pendlerkort til rejser vest for Storebælt:

  • i DSB app
  • I Arriva Tog App
  • på Rejsekort


Pladsreservering
Kan foretages særskilt eller i sammenhæng med køb af billetten. Pladsreservering kan købes i alle salgskanaler ovenfor.

Movias Kortsalg sælger ikke DSB’s billetter og kort.

Information
Du kan få information om den samlede rejse på DSB’s billetter og kort hos DSB eller på DSB.dk.

 

10.2 Rejser i Øresundsregionen

En Øresundsbillet giver ret til at rejse med DSB, Öresundståg samt Skånetrafikens og de samarbejdende läns tog mellem de omstigningsområder, som i parentes er anført på billetten. Mellem Helsingør og Helsingborg kan ForSea færger benyttes.

Områderne/omstigningsområderne består af et antal af Hovedstadsområdet (TMH) og Skånetrafikens lokale takstzoner. I omstigningsområderne er billetter og kort gyldige til ubegrænset rejse med Movias busser, lokaltog og Metroen på hele rejsedatoen, uanset rejseretning. I tog skal rejsen være fremadskridende.

Der kan ikke købes en Øresundsbillet til resten af Sjælland, Lolland og Falster (zone 101-299).

Gyldighedsområde for billetter og kort
De sjællandske zoner 1 – 99 er samlet i et antal områder med hvert sit bogstav.

Det samlede omstigningsområde (altså der, hvor du lokalt kan køre videre med busser, tog og metro) er vist i en parentes med de bogstavområder, rejsen går igennem, adskilt af et plus. Billetterne gælder altså kun i de bogstavområder, der står på dem. De mulige omstigningsområder på den danske side er:

Via København – Malmø:

”(F+L)”, ”(E+F+L)”, ”(D+E+F+G+L)” eller ”(Alle)”.

Via Helsingør – Helsingborg:

”(K)”, ”(J+K)”, ”(I+J+K)”, ”(D+G+I+J+K)”, ”(D+E+G+I+J+K)”, ”(D+E+F+G+H+I+J+K+L)” eller ”(Alle)”.

Øresundsbilletter som er udstedt til stationer i Sverige uden for Skåne har ikke påtrykt et omstigningsområde for de svenske stationer, men de er gyldige til busrejser i byzonen.

Gyldighedstid for billetter og kort – Øresund
Billetter og kort med gyldighed i flere dage udløber kl. 04:00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, de gælder. Det gælder for enkeltbilletter og returbilletter med hen- og hjemrejsedato, samt Øresundskort og Øresund ungdomskort.

Rejser ud af omstigningsområdet
Der betales for det antal zoner i Hovedstadsområdet (zone 1-99), der rejses udover omstigningsområdet, efter samme princip som for DSB billetter.

Rejser på danske billetter og kort
Billetter og –kort kan kombineres med Øresundsbilletter. Du skal dog minimum have Øresundsbillet til eller fra Københavns Lufthavn, Kastrup eller Helsingør.

Børn
To børn under syv år rejser gratis med en voksen, der betaler. Børn 7-15 år (inkl.) og børn under syv år, som rejser alene, betaler ca. halv pris. Betalende børn kan ikke – som normalt – tage et andet barn med gratis.

Familier
Op til 5 personer (heraf max. 2 voksne) kan rejse sammen på en Øresund Familie billet. Der kan ikke medtages yderligere gratis børn.

Ungdomskort
Studerende på ungdomsuddannelser, på videregående uddannelser og unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelsessystemet får rabat på Øresundspendlerkort. I Danmark gælder de samme regler for rabat og dokumentation på Øresund ungdomskort som for ungdomskort til Hovedstadsområdet (zone 1-99).

Hunde
Man skal betale en Øresundsbarnebillet for at tage en stor hund med.

Cykler
Cykler kan tages med i de fleste tog på en Øresundscykelbillet til ca. halv pris ift. Voksenpris.

1’ klasse
Øresundsbilletter og –kort gælder som udgangspunkt til Standard. Hvis man betaler et tillæg, kan man rejse på 1. klasse.

Her kan man købe billetter og kort
På Sjælland kan du købe Øresundsbilletter og -kort i billetsalget på de fleste betjente stationer. Øresundskort kan desuden købes i DSB app. Billetter sælges også fra automater på mange DSB-stationer og på alle metrostationer.

Information
Du kan få information om den samlede Øresundsrejse på stationer og på dsb.dk. I DOT Kundecenter tlf.: 70 15 70 00 gives detaljeret information om din busrejse i Hovedstadsområdet.

 

10.3 Rejser til/fra Bornholm

En Bornholmsbillet giver dig ret til at rejse med DSB, Öresundståg, Skånetrafikkens Pågatog til/fra Ystad, samt færgen mellem Ystad og Rønne, og tilslutning med bus eller tog i de omstigningsområder, som i parentes er anført på billetten.

Omstigningsområderne består af det antal af zoner, som er angivet på billetten. De sjællandske zoner 1 – 99 er samlet i betegnelsen omstigningsområde (Alle). Til- og fra-stationen, der står på billetten, bestemmer det samlede omstigningsområde (altså der, hvor man frit kan køre med både bus, tog og Metro). På resten af Sjælland, Lolland, Falster og Møn er omstigningsområdet alene afrejse- eller destinationszonen.

På billetter Vest for Storebælt til Bornholm er omstigningsområderne angivet med zonenummer/zonenumre, og på selve Bornholm er omstigningsområdet angivet med (Alle).

Eksempler på omstigningsområder for billetter til/fra Bornholm

København H – Rønne (:

”(Alle)” til ”(Alle)”

Høje Taastrup – Rønne:

”(Alle) – (Alle)”

Næstved – Rønne:

”(260) – (Alle)”

Aarhus til Rønne

”(01-13)” til ”(Alle)”

Gyldighedstid for billetter – Bornholm
DSB’s billetter gælder til en enkelt fremadskridende rejse med toget og til fri rejse med bus, metro og lokal- og letbaner i omstigningsområderne. De gælder indtil kl. 04.00 natten efter rejsedatoen.

På Bornholm er billetter gyldig til én rejse med BAT bus i forbindelse med færgen.

Børn – Bornholm
Børn under 16 år, der rejser alene, betaler halv pris hos DSB. I bussen og Metroen gælder de sædvanlige regler for børn.

Her kan man købe billetter til/fra Bornholm
Du kan købe billetter til/fra Bornholm på dsb.dk eller i DSB app.