Spring menu over

4. Brug af pendlerkort

Med et pendlerkort kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro inden for det område og den periode, som kortet er gyldigt til – for pendlerkort kræver gyldighed i Metroen dog, at pendlerkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

 • Pendlerkort kan være den billigste billettype, hvis du rejser mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden på den samme strækning.
 • Pendler20 kan være den billigste billettype, hvis du rejser ca. 10 dage tur/retur om måneden på den samme strækning, læs mere om Pendler20 i afsnit 4.3.
 • Pendlerkort udstedes enten til korte rejser (2-8 zoner) eller til en konkret længere rejse (9 eller flere zoner).
 • Pendlerkortet er personligt og kan kun bruges af den person, det er udstedt til. Se i øvrigt afsnit 9 om ”Misbrug af billetter og kort”.
 • Pendlerkort kan købes i en app og som pendlerkort på rejsekort, undtagen Pendler20 der kun kan købes i app. Pendlerkort på app er først gyldigt, når det er modtaget på enheden og kan fremvises på forlangende.


Pendlerkort på rejsekort udstedes i to varianter
Rejsekort Pendler er et pendlerkort, hvor du kan rejse frit inden for et selvvalgt område.

Rejsekort med Pendler Kombi er både et pendlerkort, hvor du kan rejse frit inden for et selvvalgt område, og samtidig et rejsekort til rejser uden for pendlerområdet, hvor du betaler pr. rejse i forhold til dit check-ind/check-ud. På et Rejsekort med Pendler Kombi skal du derfor checke ind og checke ud ved alle dine rejser.

Tag børn med på dit pendlerkort
På et pendlerkort til voksne kan du gratis medtage to børn under 12 år.

Med et pendlerkort til børn og unge, kan du gratis medtage et barn under 12 år jf. afsnit 4.5.

 

4.1 Pendlerkort til korte rejser på 2-8 zoner

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Hvis du rejser mindre end 26 gange om måneden, kan Pendler20 være den billigste billettype – se afsnit 4.3.

For korte rejser mellem 2-8 zoner udstedes pendlerkortet med faste zoner gældende efter gennemkørselsprincippet. Du kan bruge kortet til et ubegrænset antal rejser i de sammenhængende zonenumre og i den købte periode. Det fremgår af pendlerkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Hvis du rejser i Metroen med pendlerkort uden gyldighed til Metroen, har du ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Der udstedes pendlerkort til voksne og til børn. Pendlerkort udstedes også til 1. klasse ved køb af et fast tillæg til pendlerkortet i gyldighedsperioden.

Pendlerkort på 2-8 zoner kan købes:

 • I DOT app (mobil)
 • I DOT app (mobil)
 • I DSB app (mobil)
 • rejsekort.dk (pendlerkort på rejsekort)

 

Brug og gyldighed
Du betaler en fast pris for antallet af zoner på dit pendlerkort – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

De gyldige zoner fremgår af pendlerkort på app. På rejsekortet kan du se dine gyldige zoner på rejsekort-automaterne eller på din personlige side på rejsekort.dk.

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.

 

4.2 Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere)

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Hvis du rejser mindre end 26 gange om måneden, kan Pendler20 være den billigste billettype – se afsnit 4.3.

Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere) er et personligt kort til bus, tog og metro. Det fremgår af pendlerkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Kunder, der rejser i Metroen med pendlerkort uden gyldighed til Metroen, har ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du således efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Pendlerkort kan købes til voksne og til børn, og udstedes også til 1. klasse ved køb af et fast tillæg til pendlerkortet i gyldighedsperioden.

Pendlerkort til 9 zoner eller flere kan købes:

 • I DOT app (mobil)
 • I DSB app (mobil)
 • rejsekort.dk (pendlerkort på rejsekort)

Brug og gyldighed
For pendlerrejser på 9 zoner eller flere udstedes pendlerkortet med en A-B relation, fx Næstved-København, som hhv. startzone og destinationszone. Pendlerkort til lange rejser er gyldigt i zonerne på de naturlige rejseveje for den angivne relation.

Ved bestilling af en given strækning vil du blive anvist den eller de naturlige rejseveje. De konkrete zoner, der indgår i den eller de naturlige rejseveje, vises på app, og for rejsekort pendlerkort kan de ses på selvbetjeningen på rejsekort.dk.

For visse relationer vil ”baglæns” rejser via en fjernere zone til destinationen ikke være inkluderet i gyldigheden, selvom eksempelvis Rejseplanen ville kunne foreslå en sådan rejse. Hvis du ønsker en sådan udvidet gyldighed (fx at et pendlerkort fra Vipperød til København også skal gælde for rejser via Holbæk), skal du købe dit pendlerkort til lange rejser med udgangspunkt i denne fjernere zone (i eksemplet fra Holbæk til København).

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.

Prisberegning
Prisen for pendlerkort til 9 zoner eller flere beregnes i henhold til den ”længste delstrækning” (målt i zoner), som indgår i den mest naturlige rejsevej (se afsnit 2.2). Alle rejseveje i den pågældende relation beregnes ens på basis af denne strækning.

Undtagelser til prisberegning
For pendlerkort på 9 zoner eller flere, der har zone 1 som start- eller slutzone, eller hvor zone 1 er berammende for prisberegningen af ”længste delstrækning”, nedskrives zoneafstanden med 1 zone.

Tilsvarende nedskrives zoneafstanden med én zone i forhold til prisberegningen for pendlerkort på 9 zoner eller flere, som har zone 57 (St. Heddinge) som afrejse- eller destinationszone.

Der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

 

4.3 Særligt om Pendler20

Pendler20 er en test, som sælges frem til sommeren 2022, og produkter købt i testperioden kan benyttes produktperioden ud.

Pendler20 følger samme princip for zoneopbygning som beskrevet for Pendlerkort i afsnit 4.1 og 4.2 for hhv. 2-8 zoner, og 9 zoner eller flere.

DOT billetter app og DSB app
Pendler20 kan købes i DOT billetter app og DSB app. Det købes altid for en periode på 60 dage. Periodestart er indenfor de kommende 60 dage (dvs. to måneders forsalgsperiode) og startdatoen vælges ved købet. I løbet af de 60 dage kan det benyttes til 20 rejsedage. En rejsedag udløber altid kl. 03.59.

Så snart de 20 rejsedage er brugt kan der købes et nyt Pendler20.

En rejsedag skal aktiveres inden påstigning. Med en aktiveret rejsedag, kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro inden for det område, som kortet er gyldigt til – for gyldighed i Metroen kræves dog, at det er udstedt med gyldighed til Metroen, som skal tilvælges ved køb af perioden.

Der udstedes Pendler20-kort til voksne og til børn, for børn under 13 år kan det kun købes i DOT app.

 

4.4 Særligt om pendlerkort på rejsekort

Alle pendlerkort til voksne og børn udbydes på rejsekortet undtagen Pendler20.

Rejsekort Pendler
Rejsekort Pendler fungerer som øvrige ordinære pendlerkort med fri rejseret inden for et selvvalgt område/relation – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen (jf. afsnit 4).

For mere information om gyldighed, brug og fornyelse, se her: https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-pendler

Rejsekort med Pendler Kombi
Rejsekort med Pendler Kombi er et rejsekort, som kombinerer et ordinært rejsekort, hvor der betales pr. rejse ift. check-ind/check-ud med et pendlerkort (fri rejseret inden for et selvvalgt område/relation) – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen (jf. afsnit 4). På Rejsekort med Pendler Kombi betales tillæg ved brug af metro for hver rejse, dog med et maksimumsbeløb pr. måned.

For mere information om gyldighed, brug og fornyelse, se her: https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-med-pendler-kombi

 

4.5 Fornyelse af Pendlerkort

Rejsekort
Der er forskellige måder, hvorpå du kan forny din periode på Rejsekort Pendler samt Rejsekort med Pendler Kombi. Du kan forny perioden ved at oprette en fornyelsesaftale på selvbetjeningen på rejsekort.dk, altid med en periode på 30 dage. Hver gang, du så skal forny i praksis, skal du checke ind med dit rejsekort.

Du kan også selv forny din periode løbende – perioden kan være fra 30-60 dage. Du logger på selvbetjening for at forny perioden, hvor du skal overføre en ny periode til dit kort, og dernæst aktivere den ny periode ved at checke ind.

Du kan også få fornyet din periode på en bestemt dato. Selvom du først aktiverer en periode efter den valgte dato, vil perioden dog alligevel være startet på den faste dato.

Du skal altid selv aktivere en ny periode ved at checke ind, uanset om du selv har fornyet perioden eller det er sket automatisk. Rejser du uden for dit pendlerområde, aktiverer du ikke din ny periode, når du checker ind.

For mere information om gyldighed, brug og fornyelse, se her: https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-pendler

DOT Billetter app og DSB app
I app’s kan du forny perioden på dit pendlerkort ved at trykke på forny-knappen på et gyldigt eller udløbet pendlerkort undtagen Pendler20.

Hvis et pendlerkort til korte rejser (2 til 8 zoner) fornys, får du automatisk de samme zoner som før, og stamkortnummeret bevares. Hvis et pendlerkort til lange rejser (9 eller flere zoner) fornys og zonesammensætningen for din købte relation har ændret sig, får du en notifikation om, at stamkortnummeret har ændret sig, og at det skal opdateres i Glemt kort-servicen og Pendlerrejsetidsgarantien.

Du kan også starte helt forfra med dine søgekriterier. Hvis zonesammensætningen matcher den, du havde på et tidligere pendlerkort som har været aktivt indenfor tre måneder, opfattes det som en fornyelse af det gamle pendlerkort, og du får det samme stamkortnummer. Ruteberegninger, når du søger, kan dog ændre sig, så du i sidste ende får et lidt anderledes pendlerkort, end sidst du søgte med de samme søgekriterier. I dette tilfælde vil stamkortnummeret ændre sig.

 

4.6 Pendlerkort til børn og unge under 16 år

Pendlerkort til børn og unge under 16 år sælges på samme vilkår som pendlerkort til voksne.

Særlige krav
Pendlerkort til børn og unge kan bruges indtil, du fylder 16 år. Du skal betale voksenpris, fra du fylder 16 år. Børn og unge kan kun købe personlige kort (på mobil og rejsekort) forud, hvis kortet træder i kraft før, de fylder 16 år. Det kan højst være gyldigt 30 dage efter det fyldte 16. år (fødselsdag eksklusiv).

Med et pendlerkort til børn og unge kan du gratis medtage et barn under 12 år.

 

4.7 Refusion og ændring af pendlerkort

Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse.

Pendlerkort i apps og på rejsekort har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 8 dage fra kortets restbeløb, hvis kunden ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed. Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT web-shop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Har du købt pendlerkort i DSB app eller DOT app, kan du få refunderet kortet i appen. Det sker uden ekspeditionsgebyr.

Ved dokumenteret sygdom kan refusion ske med tilbagevirkende kraft. Det sker ved at skrive til Movia Kundecenter, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Man skal vedlægge kort eller kvittering for køb af pendlerkort og lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus, hvoraf det fremgår, at man i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

Har du pendlerkort DOT Billetter app, så kan du også sende dokumentation til Movia digitalt, via dinoffentligetransport.dk.

Refusion af Pendler20-kort
Pendler20 kort hvor 60-dages perioden ikke er påbegyndt kan refunderes fuldt ud.

Når de 60 dage er påbegyndt, fratrækkes de forbrugte rejsedage plus værdien af 5 rejsedage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 5 rejsedage, hvis 60-dages perioden er påbegyndt, men der ikke er forbrugt nogle rejsedage.

Efter udløb af 60-dages perioden er der ingen refusion.

En aktiveret rejsedag kan ikke fortrydes, så der ydes hverken tilbagebetaling eller tilbageførsel af en aktiveret rejsedag.

Ændring af kort
Hvis du flytter, kan det betyde, at pendlerkortets zonenumre eller zoneantal skal ændres. Ændring af zonegyldighed for pendlerkort i apps kan ske som refusion samt køb af nyt kort i app’en. For pendlerkort på rejsekort kan skift til andet gyldighedsområde ske via selvbetjening på rejsekort.dk.