Spring menu over

8. Særlige billetter og kort

8.1 Cykelbilletter

Prisen for en cykelbillet afhænger af, hvor mange zoner der rejses i.

Cykelbilletter kan købes i:

 • DSB’s – og Metroens billetautomater
 • På visse lokaltog stationer på Sjælland og Lolland (automater)
 • DSB betjent salg og i 7-Eleven på DSB stationer
 • Rejsekort kundetype cykel
 • DOT app
 • SMS 1415 (udstedes altid til 8 zoner)

 

På rejsekort kan cykel checkes-ind på en check-ind ekstra stander.

En cykelbillet på 9 zoner eller flere udstedes til en bestemt relation og har gyldighed til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen. Tidsgyldigheden svarer til et trafikdøgn.

Regler for cykelmedtagning
Du kan tage din cykel med i tog, metro, havnebusser og i en toårig forsøgsperiode i alle Movias almindelige busser. På dinoffentligetransport.dk fremgår hvilke minibuslinjer det ikke er tilladt at medbringe cykler i.

Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel må medtages per person, og kan kun medbringes, hvis pladsforholdene er til det. Det er personalet, som vurderer, om der er plads.

Det er gratis at tage din cykel med i S-tog og havnebusser, i lokaltog i Nordsjælland (Frederiksværkbanen, Lille Nord, Nærumbanen, Gribskovbanen og Hornbækbanen) samt i en toårig forsøgsperiode (frem til medio 2022) i busser og lokaltog (Lollandsbanen) i Lolland og Guldborgsund kommune. I øvrige tog, busser og metro skal du bruge en cykelbillet.

 

Busser   For visse buslinjer må cykler ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk.
For visse buslinjer må cykler ikke medbringes natten til lørdag og søndag mellem kl. 00.30 og 04.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk.
Cykler kan medbringes i havnebusserne i hele driftstiden.
Der kan ikke købes cykelbillet i bussen.
Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort i sele.
 
Lokaltog   Cykler kan medbringes i hele driftstiden.
 
Metro   Cykler må ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.
 
DSB   Cykler må som udgangspunkt medbringes i hele driftstiden.
Kunder i S-tog må dog ikke stå af eller på med cykel på Nørreport station i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage.
Der kræves altid cykelbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCity-Lyn og Øresundstog.
I InterCity, InterCity-Lyn og Lyn+ kræves desuden pladsbillet til cykel i sommerferieperioden fra 1. maj til 31. august (begge dage inkl.).
Der kan ikke medtages cykler i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.
Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland, samt på rejser over Øresund og til Bornholm. Du kan læse mere på dsb.dk.

 

Foldecykler og (el)løbehjul
Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i lokaltog, bus og metro uden køb af en cykelbillet. Cyklen eller (el)løbehjulet skal i disse tilfælde transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning jf. ovenfor.

DSB kan have særlige regler for medtagning af foldecykler og (el)løbehjul. Se venligst selskabets hjemmeside.

Børnecykler
Børnecykler kan medbringes, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage (30 x 60 x 100 cm), og hvis der er mindst 1 betalende kunde med.

Specialcykler, cykelvogne og større cykler
Generelt må du ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler, tandemcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Segway og benzindrevne køretøjer
Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.

 

8.2 City Pass

City Pass billetten giver adgang til at rejse ubegrænset med bus, tog og metro i et givet geografisk område i en given periode.

City Pass sælges til fem geografiske områder:

 • City Pass Small, zonerne 1-4 med gyldighed i 24, 48, 72, 96 eller 120 timer
 • City Pass Large, zonerne 1-99 med gyldighed i 24, 48, 72, 96 eller 120 timer
 • City Pass Vest, zonerne 101-199 med gyldighed i 24 timer
 • City Pass Syd, zonerne 201-299 med gyldighed i 24 timer
 • City Pass X-Large, zonerne 1-299 med gyldighed i 24 timer
 • City Pass billetter kan købes til voksne og til børn under 16 år (ca. halv pris).

 

City Pass billet kan købes:

 • I DSB’s og Metroens billetautomater
 • I DSB betjent salg og i 7-Eleven på DSB stationer
 • I DOT app
 • På Lokaltogs betjente salg
 • I billetautomater i visse Lokaltog i Hovedstadsområdet
 • OBS: City Pass X-Large, Vest og Syd kan kun købes i DOT app

8.3 Institutionskort

Børnehaver og vuggestuer kan købe et upersonligt kort, der giver ret til kørsel med bus, tog og metro i zonerne 1 – 99, 101 – 199 eller 201 – 299. Har man fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortene gyldige til alle rejser i zonerne 1-199.

Der er to korttyper: Ét til grupper på højst tre voksne og 15 børn under syv år. Ét til grupper på højst fire voksne og 20 børn under syv år. Mindst én voksen og ét barn skal rejse samtidig.

Institutioner, der har brug for ekstra ledsagere til børn, kan bytte fire børn med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst lige så mange børn som voksne skal dog rejse samtidigt. Kortet er gyldigt fra mandag til fredag mellem kl. 9 og kl. 15. Sidste påstigning skal ske senest kl. 15.00.

Kortet er dog gyldigt mellem kl. 8 og 9 og mellem 15 og 17 til busser og lokaltog uden for zonerne 1-4, 30-33 og 40-44.

Kortet gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag. Kortet kan købes med seks eller tolv måneders gyldighed. Det kan på skift bruges af forskellige grupper fra samme børnehave eller vuggestue.

Kortet købes på dinoffentligetransport.dk. Er du ny kunde, kan du anmode om en adgangskode til bestillingssystemet ved at vælge “Ny Kunde” under log ind linjerne og udfylde og indsende skemaet.

 

8.4 Skolekort

Skolekortet er personligt og gælder med bus, tog og metro i to til otte zoner eller zonerne 1 – 99, 101 – 199 eller 201 – 299. Har man fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortet gyldigt til alle rejser i zonerne 1-199.

Skolekortet gælder til børn og unge. Påstigning kan ske på hverdage indtil kl. 19. Kortet gælder i skoleåret.

På kortet kan man tage et barn under 12 år med gratis.

Det kan ikke bruges på lørdage, søndage og helligdage samt i juli måned og mellem jul og nytår (24. december og 1. januar inkl.). Helligdagene er: Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag samt 2. pinsedag.

Eleven skal visiteres til kortet af skolen/kommunen. Kortene udstedes centralt og bestilles af skolen/kommunen.

 

8.5 Skoleklassekort

Skoleklasser, skolefritidsordninger og andre grupper kan købe et upersonligt kort. Det giver ret til kørsel med bus, tog og metro i enten zonerne 1-99, 101-199 eller 201-299 i ét år. Har man fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortene gyldige til alle rejser i zonerne 1-199.

Kortet kan købes til grupper på højst 3 voksne og 30 børn eller unge under 18 år. Mindst én voksen og ét barn skal rejse samtidig.

Institutioner, der har brug for ekstra ledsagere til børn, kan bytte fire børn med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst lige så mange børn som voksne skal dog rejse samtidigt.

Kortet gælder fra mandag til fredag mellem kl. 9 og 15. Sidste påstigning skal ske senest kl. 15.00.

Kortet er dog gyldigt mellem kl. 8 og 9 og mellem kl. 15 og 17 til busser og lokaltog uden for zonerne 1-4, 30-33 og 40-44.

Kortet gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.

Det kan på skift bruges af forskellige grupper fra samme skole eller skolefritidsordning. Se ”Institutionskort” om køb og bestilling.

 

8.6 Kort til værnepligtige

Er du værnepligtig, og skal du rejse med bus, tog eller metro, kan du henvende dig til tjenestestedet for at få udstedt et kort til værnepligtige.

Kort til værnepligtige gælder til kørsel med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder. Der kan ikke købes tilkøbsbillet til rejseforlængelse til kort til værnepligtige.

Den dag, du kaldes ind og sendes hjem, er din indkaldelsesordre og dit hjemsendelsespas gyldige billetter til rejsen.

 

8.7 Blindekort

Blindekort gælder til ubegrænset kørsel i enten zonerne 1-99, 101-199 eller 201-299. Kortet er gyldigt i et helt kalenderår. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder.

Blindekortet er personligt og gælder ikke for eventuelle ledsagere. For regler omkring førerhunde henvises til fælles landsdækkende rejseregler.

Dansk Blindesamfund sælger kortet til sine medlemmer. Det udstedes efter retningslinjer, der er udarbejdet af Movia, Socialstyrelsen og Dansk Blindesamfund.

 

8.8 Ledsageordning for personer med handicap

Personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris, når der rejses på enkeltbillet eller rejsekort. Det kræver forevisning af et særligt ledsage- eller legimitationskort (Ledsagekort Danmark, Medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller Medlemskort fra Synscenter Refsnæs). Både indehaver af kortet og en eventuel ledsager kan rejse på enkeltbillet eller et rejsekort med kundetype handicap til børnetakst.

EU-borgere kan købe DSB Ledsagerordningsbillet ved fremvisning af handicapbevis fra det respektive EU-land.

Billetter til ledsagere købes således:

 • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser alene, udstedes én enkelt børnebillet og der kan medtages to børn under 12 år gratis.
 • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser med ledsager, udstedes 2 enkelt børnebilletter og hver kan medtage to børn under 12 år gratis.
 • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser med ledsager, men har anden rejsehjemmel til sig selv (f.eks. Blindekort), udstedes én enkelt børnebillet.
 • Hvis indehaveren eller ledsager er et barn, udstedes børnebillet (der gives ikke yderligere nedsættelse) og der kan medtages et barn gratis.
 • Der henvises i øvrigt til dsb.dk under handicaprabatter.

 

Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort).

 

8.9 TravelPass

Travel Pass er et særligt kort til deltagere i kongresser, stævner og andre arrangementer.

Arrangøren bestiller og køber kortene via travelpass.dk.

 

8.10 Copenhagen Card

Copenhagen Card er et særligt turistkort, som kan købes til voksne samt til børn i alderen 10-15 år.

Med et Copenhagen Card kan du rejse frit i zone 1-99 (Hovedstadsområdet) med bus, tog og metro. Billetten giver dig samtidig fri adgang eller rabat til en række museer og attraktioner i København og omegn. Læs mere i folderen om Copenhagen Card, som fås hvor du køber kortet.

Børn fra 10-15 år skal købe et børnekort, og kan gratis tage et barn under 10 år med i bus, tog eller metro.

En handicappet voksen, der har købt Copenhagen Card voksen, må medtage en ledsager (voksen eller barn) gratis.

Et handicappet barn (10-15 år), der har købt Copenhagen Card barn, må medtage en ledsager (voksen eller barn) gratis.

En voksen kan tage to børn under 10 år gratis med på sit voksenkort i bus, tog og metro.

Du kan købe et Copenhagen Card til 24, 48, 72, 96 eller 120 timer.

Kortet kan købes både digitalt via mobilapp og som fysisk kort. Det digitale kort er kun gyldigt, når det er aktiveret i mobilappen og vises med dato og tid for kortgyldighedens udløb. Det fysiske kort er kun gyldigt med påført dato og gyldighed. Du er selv ansvarlig for at tjekke, at det er påført korrekt. Kortet er også gyldigt i den time, det er udstedt, dvs. timen før tidspunktet, der står på det.

Copenhagen Card kan købes:

 • På større stationer
 • På de fleste turist- og rejsebureauer
 • På mange hoteller
 • I Copenhagen Card app

 

8.11 DSB 1’ tillæg i tog

For rejser på DSB 1’ kræves et tillæg til standardrejser med billet, pendlerkort eller rejsekort. Prisen differentierer mellem DSB 1’ til regionaltog og til alle tog med DSB 1’.

DSB 1’ billet eller kort er gyldig til et antal zoner eller relationer på Sjælland, Lolland og Falster.

DSB 1’

  Kun regionaltog Alle tog
 
Tillæg til én enkelt rejse 40 kr. 180 kr.
 
Pendlertillæg til minimum 30 dage 450 kr. for 30 dage +15 kr. pr yderligere dag 1500 kr. for 30 dage +50 kr. pr. yderligere dag
 
Pendlertillæg til Pendler20 300 kr. 1000 kr.

 

Tillæg skal altid forevises sammen med gyldig billet/kort.

Der ydes ikke rabat ved køb af 1’klasse til barn, ung og pensionist.Tillæg skal altid forevises sammen med gyldig billet/kort.

DSB 1’ på billet
Når DSB 1’ tillægget udstedes sammen med billetten, følger gyldigheden billettens. Det vil sige, at et DSB 1’ tillæg til en zonebillet har tidsgyldighed, mens et DSB 1’ tillæg til en relationsbillet gælder til en rejse på den strækning, som billetten er udstedt til.

Tilbagebetalingsregler svarer til dem, der er gældende for standardbilletten, dvs. dagen før afrejse tilbagebetales såvel billet som tillæg.

DSB 1’ på pendlerkort
Når DSB 1’ tillægget udstedes sammen med pendlerkortet, følger gyldigheden pendlerkortets. Det vil sige, at DSB 1’ kan anvendes på rejser, hvor pendlerkortet er gyldigt.

Tillæg til korte rejser på 2-8 zoner udstedes med tidsgyldighed

Tillæg til lange rejser på 9 zoner eller flere udstedes med relation.

Tilbagebetalingsregler følger det almindelige standardpendlerkort, hvilket vil sige, at efter første gyldighedsdag modregnes forbrug i prisen.

DSB pendler20
DSB 1’ tillægget til pendler20 udstedes altid sammen med selve kortet og kan derfor ikke købes særskilt. DSB 1’ regler til pendler20 følger kortets regler, som er beskrevet i 4.3 og 4.7 (refusion).

DSB 1’ på rejsekort
Det er muligt at erhverve et 1’ klasses tillæg til alle tog på en rejse med rejsekort. Det er ligeledes muligt at erhverve et tillæg til 1’ klasse med regionaltog på Rejsekort pendlerkort.

 

8.12 Gruppebilletter til DSB

Til rejser med DSB kan en gruppe købe en gruppebillet. En gruppe består af minimum 8 betalende voksende. Gruppebilletten gælder udelukkende til rejser med DSB tog. En gruppebillet kan købes hos DSB Grupperejser og forudsætter reservering af pladser. Der tilbydes forskellige rabattrin, afhængigt af afrejsedag og -tidspunkt.