Spring menu over

8.1 Cykelmedtagning

8.1 Cykelmedtagning
Det er gratis at tage din cykel med i S-tog og Øresundstog ml. Nivå/Østerport-Kastrup (midlertidigt ordning frem til december 2022) samt i en forsøgsperiode (frem til medio 2023) i alle Movias busser, lokaltog og havnebusser.

Til alle rejser med DSB’s IC, IClyn, Lyn+ og regionaltog skal du altid købe en cykelpladsbillet. Læs mere på DSB’s hjemmeside.

Til alle rejser med metro skal du altid købe en Cykelbillet til Metroen eller huske at tjekke cyklen ind med dit rejsekort.

Cykelbillet til Metroen kan købes i:

  • Metroens stationer (automater)
  • RejseBillet app
  • DOT app
  • SMS 1415
  • På rejsekort

Du skal ikke benytte rejsekort til cyklen til rejser der alene foregår med DSB’s IC, ICLyn, Lyn+ og regionaltog eller til rejser med Movias busser, havnebusser og lokaltog.

Regler for cykelmedtagning
Du kan tage din cykel med i tog, metro, havnebusser og i en forsøgsperiode (frem til medio 2023) i alle Movias almindelige busser. På dinoffentligetransport.dk fremgår hvilke minibuslinjer det ikke er tilladt at medbringe cykler i.

Hvis der er tidsbegrænsninger for cykelmedtagning (se tabel herunder), er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel må medtages per person. Det er altid personalet, som vurderer, om der er plads.

Busser For visse buslinjer må cykler ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk. For visse buslinjer må cykler ikke medbringes natten til lørdag og søndag mellem kl. 00.30 og 04.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk. Cykler kan medbringes i havnebusserne i hele driftstiden. Der kan ikke købes cykelbillet i bussen. Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort i sele.
Lokaltog Cykler kan medbringes i hele driftstiden.
Metro Cykler må ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.
DSB DSB Cykler må som udgangspunkt medbringes i hele driftstiden. Kunder i S-tog må dog ikke stå af eller på med cykel på Nørreport station i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage. Der kræves altid cykelpladsbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCityLyn og Lyn+. Der kan ikke medtages cykler i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken. Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland, samt på rejser over Øresund og til Bornholm. Du kan læse mere på dsb.dk

Foldecykler og (el)løbehjul
Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i lokaltog, bus og metro uden køb af en cykelbillet. Cyklen eller (el)løbehjulet skal i disse tilfælde transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning jf. ovenfor.

DSB kan have særlige regler for medtagning af foldecykler, (el)løbehjul. Se venligst selskabets hjemmeside.

Børnecykler
Børnecykler kan medbringes, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage (30 x 60 x 100 cm), og hvis der er mindst 1 betalende kunde med.

Specialcykler, cykelvogne og større cykler
Generelt må du ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler, tandemcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Segway og benzindrevne køretøjer
Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.