Spring menu over

Klage ved udbud

Klager over udbud behandles af Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, som behandler klager over offentlige myndigheders overtrædelser af reglerne om EU-udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder, indkøb af varer og tjenesteydelser mv. samt klager over offentlige myndigheders overtrædelser af tilbudsloven.

Klagenævnet for Udbud

Vedledning til indgivelse af klage findes hos Klagenævnet for Udbud.

 

Klagenævnet for Udbud