Flexkunde

Som kunde i Flextrafik skal du visiteres til en del af kørselsordningerne, mens to af ordningerne er åben for alle.

Som kunde i en kørselsordning under Flextrafik, er der en række ting, du skal være opmærksom på - både med hensyn til priser og serviceniveau.

Da alle kørsler samles og koordineres, kan du opleve, at du kører sammen med passagerer, som er omfattet af en anden ordning, end dig selv - og derfor også får en anden service, end du gør.

Kørslen kan ske både med taxi, minibuser og liftvogne. Det er de kommuner, som har indgået aftale med Movia om at varetage kørslen, som hver især beslutter, hvilket serviceniveau, der skal være og hvor meget hjælp, den enkelte borger, skal have.

Der er i alt seks forskellige ordninger under "Flextrafik":

  1. Flexpatient. Relevant for dem, der skal til behandling eller undersøgelse på hospitalet, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. For at benytte ordningen skal du være visiteret til kørslen af den region, du er bosat i.
  2. Flexhandicap. En kørselsordning omfattende kørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede. For at bruge ordningen skal du være visiteret af den kommune, du bor i. Der er en vis egenbetaling for kørslen.
  3. Flexkommune. Kørselsordningen er for dem, der f.eks. skal til læge eller speciallæge, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne skal visiteres til kørslen af den kommune, de bor i.
  4. Flexrute. En kørselsordning for elever og brugere, der f.eks. skal til specialskoler, dagtilbud og beskyttede værksteder. Du skal visiteres til kørslen af den kommune, du bor i, for at kunne bruge ordningen. 
  5. Flextur. Et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod egen betaling i og mellem de kommuner, der tilbyder Flextur. F.eks. som supplement til den traditionelle kollektive trafik i tyndt befolkede områder
  6. Plustur. Et kollektiv transporttilbud på den del af rejsen, hvor bus og tog ikke rækker. Plustur fremsøges på rejseplanen som en del af den samlede rejse, men skal bestilles individuelt senest 2 timer før ønskede afrejse.

Du kan læse mere om de enkelte kørselsordninger under menuerne til venstre.