Flexhandicap

Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede.

Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede får samme tilbud som alle andre. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Kørselsordningen dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Som bruger af Flexhandicap kan du køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår, skal du søge via din kommune, som i særlige tilfælde har mulighed for at visitere til flere ture. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år.

Sådan bliver du medlem af Flexhandicap

For at blive medlem af kørselsordningen skal du henvende dig i din kommune, som visiterer dig til kørslen.

Kør gratis med Movias servicebusser

Som medlem af Flexhandicap kan du køre gratis med alle Movias servicebusser. Chaufføren hjælper dig med at komme ind og ud. Der er indstigning i gadeniveau, og alle servicebusser har ramper til kørestole.
For at få et servicebuskort, som du kan bruge i servicebusserne, skal du indsende et pasfoto til Flextrafik. Kortet skal fornyes hvert år til januar ved henvendelse til Flextrafik administration.

Særligt for kørestolsbrugere

Din kørestol må være op til 140 cm lang, og den samlede vægt for bruger samt kørestol må være max 400 kg. Elektriske kørestole kan vi desværre ikke transportere på trapper, men hvis du med chaufførens hjælp kan skifte til en transportstol, stiller vi en til rådighed for dig. Kørestole bliver og skal være forsvarligt fastspændt i bussen. Alle passagerer skal spændes fast med sikkerhedssele.
Flextrafik transporterer ikke bårer og tager heller ikke køretøjer med forbrændingsmotor med.

Op og ned ad trapper

Busserne er indrettet med en trappemaskine, som gør det nemt at komme op og ned ad trapper med en manuel kørestol. Når du bruger trappemaskinen, skal du være spændt fast med mavebælte. Trappetransport kan ske op til 5. sal, og af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, som skal være opfyldt:

  • Din kørestol skal have en hjulbredde på mindst 37 (indvendig) og højst 73 cm (udvendig)

  • Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal det kunne afmonteres uden brug af værktøj

  • Du og din kørestol må ikke veje mere end 160 kg tilsammen

  • Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm, og trindybden skal være mindst 11 cm

  • Trappeafsatsen skal være minimum 120 cm på hver led 

  • Der må ikke være løse tæpper på trappen.