Spring menu over

Er du kørestolsbruger?

Når du er kørestolsbruger, skal du være opmærksom på en række serviceparametre

 • Din kørestol må max være 80 cm bred og 140 cm lang. 
 • Har du elektrisk kørestol, så kan vi desværre ikke transportere den på trapper, men hvis du med chaufførens hjælp, kan skifte til en transportstol, stiller vi sådan en til rådighed for dig
 • Kørestole bliver, og skal være, forsvarligt fastspændt under hele køreturen
 • Alle passagerer skal spændes fast med sikkerhedssele
 • Flextrafik transporterer ikke bårer og tager heller ikke køretøjer med forbrændingsmotor med.

Op og ned ad trapper

Skal du op ad trapper i en etagebygning, hvor der ikke er en elevator, kan du benytte en trappemaskine, når du sidder i en manuel kørestol. Trappemaskinen kan køre op til 5. sal.

Af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, som skal være opfyldt:

 • Når du bruger trappemaskinen, skal du være spændt fast med mavebælte.
 • Din kørestol skal have en hjulbredde på mindst 37 cm (indvendig) og højst 73 cm (udvendig)
 • Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal det kunne afmonteres uden brug af værktøj
 • Du og din kørestol må ikke veje mere end 160 kg tilsammen
 • Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm, og trindybden skal være mindst 11 cm
 • Trappeafsatsen skal være minimum 120 cm på hver led 
 • Der må ikke være løse tæpper på trappen.
 • Trappen skal være fri for is og sne