Flexkommune

Du kan blive kørt til læge eller speciallæge, hvis du ikke kan bruge almindelige kollektiv trafik

Hvis du skal til læge eller speciallæge og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik, kan du blive visiteret til kørsel. Det gælder også, hvis du skal køres til dagcenter, genoptræning, kommunalt sundhedscenter eller specialskole.

Det er din hjemkommune, som skal visitere dig til kørsel og skal bestille kørslen til dig. Du skal være opmærksom på, at kørselsordningen koordineres med de andre ordninger i Flextrafik. Derfor kan du opleve, at du kører sammen med andre, som af forskellige årsager også benytter kørselsordningerne i Flextrafik.

Det er ikke alle kommuner, som har valgt at lade Movia varetage deres lovpligtige kørsel. Du kan se, hvilke kommuner, Movia kører for i boksen til højre.