Flexrute

Flexrute er visiteret kørsel til en række institutioner for kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Kørslen er for brugere i alle aldre, hvis transportbehov ikke kan løses af den kollektive trafik. Kørslen foregår typisk mellem hjem og f.eks. skole, specialskole, pasningstilbud, beskyttet værksted eller dagcenter.

Brugerne er visiteret af kommunen til kørselsordningen, der udføres som planlagt rutekørsel. Det vil sige kørsel i faste ruter, med faste chauffører og til faste tidspunkter, hvor flere brugere kører sammen.

Movia står for administration, udbud, afregning, kontraktopfølgning og rådgivning.

Til hver institution er tilknyttet en fast operatør, der planlægger og koordinerer kørslen i samarbejde med institutionen eller kommunen.
 
Er du eller en anden bruger af flexrute og har spørgsmål til kørslen?
Kontakt institutionen eller operatøren.

Har du øvrige spørgsmål omkring flexrute?

Skriv til: rute@moviatrafik.dk