Flextur i rejseplanen

Flextur skal forlænge rækkevidden af bus og tog på hele Sjælland

God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt i hele det store sjællandske område. Derfor arbejder Movia tæt sammen med kommunerne og regionerne om at sikre mobilitet for alle. Som led heri afprøver vi sammen med kommunerne som noget nyt at forlænge rækkevidden af bus og tog med flextur.

I første ombæring som et forsøg i Kalundborg og Roskilde kommuner, hvor borgerne kan bruge flextur sammen med bus og tog, de steder, hvor bus eller tog ikke rækker hele vejen. Det sker konkret ved at indsætte flextur i Rejseplanen. Det er Movias hensigt, at ordningen på sigt skal gælde for alle kommuner, der i forvejen tilbyder flextur til deres borgere. Herved forlænges rækkevidden af den kollektive transport, så alle har et stoppested, uanset hvor de bor på Sjælland.

Flextur er del af den kollektive transport

Flextur er en ordning, hvor man transporteres sammen med andre – ligesom bus og tog. Med flextur kan man blive kørt de steder hen, hvor bus eller tog ikke rækker. Da der er tale om samkørsel, kan der være andre passagerer med i flexbilen på hele eller dele af rejsen. Derfor kører flexturen heller ikke nødvendigvis den vej, som er mest direkte for dig. På den måde ligner flextur bussen og toget.

Hvis flextur er relevant for din rejse, vil du via rejseplanen blive gjort opmærksom på muligheden for at bestille flextur. Du vil typisk blive tilbudt flextur fra en given adresse til særligt udvalgte skiftesteder, hvor man nemt kommer videre med bus eller tog – eller omvendt. Det hele vil følge af rejseplanen, og der er lagt god tid ind, så du kan nå dine skift.

Del din oplevelse med os

Movia prøver at forlænge rækkevidden af bus og tog med flextur. Det er nyt – også for os, og vi vil derfor meget gerne høre borgernes erfaringer, så vi kan gøre ordningen bedre. Du kan dele dine oplevelser med os på flextur@moviatrafik.dk.

Vil du vide mere?

Forsøget med flextur i rejseplanen startede i Kalundborg og Roskilde Kommuner 1. marts 2018. Movia vil sammen med kommunerne løbende evaluere forsøget.

Du kan læse mere om at bruge flextur her www.rejseplanen.flextrafik.dk