Praktiske informationer

Priser og service afhænger af, hvilken Flextrafikordning, du bruger. Læs altid regler og betingelser igennem

Flextrafik dækker over forskellige kørselsordninger. Der er forskel på, hvad de forskellige ordninger koster at bruge og, hvilken service, der er tilknyttet til ordningerne. Endelig kan der være forskel på, hvilken service, kommunen har besluttet, at der skal tilbydes i den enkelte ordning eller til den enkelte borger.

Derfor er det vigtigt, at du læser regler og betingelser for den ordning, som du benytter, igennem. Er du herefter i tvivl om, hvad du kan forvente, kan du kontakte Flextrafik kundeadministration eller den kommune, som eventuelt har visiteret dig til kørsel.

Telefonnummer til Flextrafik: 70 26 27 27 (se evt. flere detaljer under Kontakt Flextrafik)