Persondatabeskyttelse

Vi skal bruge dit cpr-nummer for at kunne afregne kommunens andel af din kørsel

Movia er forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Dette gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture der er bestilt telefonisk via Movias kundecenter.

CPR-nummeret registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmarkFlex, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret videregives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler.

CPR-nummeret videregives ikke til de operatører, der udfører kørslen for Flextrafik, ligesom det heller ikke videregives til de øvrige trafikselskaber eller Region Midtjylland.

FlexDanmark har til huse på Tankedraget 7, 9000 Aalborg.