Priser og betaling

Prisen for din tur afhænger af, hvilken kørselsordning du bruger - og hvilken takst, der er fastsat

Der er forskellige priser for kørslerne i Flextrafikken. 

I flexhandicap afregnes kørslen månedlig på baggrund af en faktura, der enten sendes som almindelig girokort eller via en Betalingsaftale.

Kører du med flextur, har du to betalingsmuligheder:

  • Hvis du har bestilt din tur online, kan du betale ved bestilling - så sparer du 10 pct.
  • Hvis du har bestilt turen telefonisk, skal du være tilmeldt flextur med måned fakturabetaling. Det kan du blive tilmeldt ved at ringe til Movias kundecenter. 

Prisen for en kørsel udregnes på baggrund af antallet af kilometer mellem start- og slutadressen. Du betaler for den korteste vejafstand målt på et kort, og ikke efter, hvilken vej, chaufføren kører.