Forsøg i Holbæk Kommune

Som forsøg er der i Holbæk Kommune blivet indført dobbelttakst på flexture, der både starter og slutter i Holbæk by. Forsøget er startet 1. marts 2017.

Fra 1. marts vil flexture, der både starter og slutter i Holbæk by, koste 48 kr. for de første 10 km. De nye regler kan illustreres på følgende måde:

Baggrunden for forsøget er, at Holbæk Kommune, som mange andre kommuner, har oplevet en støt stigende udgift til Flextur. Kommunen ønsker at opretholde Flextur som supplement til den kollektive bustrafik i landområderne. Derfor bibeholdes den lave kommunetakst på 24 kr. inkl. 10 km i landområderne, mens taksten på interne flexture i Holbæk by, hvor der er dækkende kollektiv trafik, stiger til dobbelttakst.