Forsøg i Kalundborg kommune

I Kalundborg Kommune er der som forsøg indført dobbelttakst i Kalundborg by. Forsøget startede 1. september 2016.

Flexture internt i Kalundborg by koster i forsøgsperioden 48 kr. for de første 10 km.

De nye regler kan illustreres på følgende måde: