Forsøg i Lolland Kommune

I Lolland Kommune er der som forsøg indført dobbelttakst i byerne Nakskov og Maribo. Forsøget startede 1. juni 2016 og ophører fra og med den 2. oktober 2017.

Flexture internt i Nakskov og Maribo koster i forsøgsperioden 72 kr.

Forsøget kan illustreres på følgende måde: