Forsøg i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har fået Kommunetakst og har som forsøg indført dobbelttakst i Vordingborg by, Nyråd og Ørslev. Forsøget startede 1. oktober 2016.

Starttaksten for Flexture i Vordingborg Kommune er 24 kr. for de første 10 km. Internt i Vordingborg by, Nyråd og Ørslev betyder dobbelttaksten, at en Flextur starter ved 48 kr. for de første 10 km. 

De nye regler kan illustreres på følgende måde: