Takstændring i Flextur - 16. januar 2017 for ture på tværs af kommunegrænsen

Ændringen vedrører kun ture på mere end 20 km på tværs af kommunegrænser.

Fra 21 km og opefter stiger taksten fra 6 kr. til 12 kr. pr. km.

Når takstændringen træder i kraft, vil det have følgende betydning for prisen for turene:

  • Ture der bestilles 16. januar og frem afregnes efter den nye takst
  • Alle forudbestilte ture med afvikling 16. januar og frem til 30. januar 2017 afregnes efter den gamle takst. 
  • Alle forudbestilte faste ture med afvikling fra 30. januar og frem opdateres, så de afregnes efter den nye takst.