Sådan tilrettelægges din tur

Alle kørsler i Flextrafikordningen koordineres og planlægges i samme system for at kunne "fylde bilerne op" og gøre kørslen så effektiv og billig som mulig

Ud fra de oplysninger, om din og andre passagerers tur, om I har hjælpemidler med, hvornår og hvortil I vil køres hen og, om der er ledsagere med på turen, bliver alle bestilte ture lagt sammen og en computer regner så ud, hvem, der kan køre sammen og hvilken bil, der skal køre turen.

Nogle gange, kan der være en bil i området, som kommer langvejs fra, men som lige har sat andre passagerer af og derfor er blevet ledig. Derfor kan du opleve, at det ikke altid, er din lokale vognmand, som henter dig - computersystemet vælger nemlig den bil, som er nærmest og derfor kan køre turen billigst. Her tænkes dog ikke på den pris, du som passagerer skal betale, men den pris, som kommunen skal betale for turen.