Spring menu over
Billede af flexchauffør og en mand, som taler sammen. De står ved en flexbil og chaufføren holder en mobiltelefonen i hånden. Foto: Ulrik Jantzen

Flexvognmand

Som flexvognmand er du med til at sikre et transporttilbud til de borgere, som af forskellige årsager ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik.
Movia Flextrafik indgår aftaler med vognmænd eller taxafirmaer, som via EU-udbud byder ind på kørslen, og du kan byde påkørsel i de forskellige ordninger, hvis du opfylder de krav og betingelser, der stilles.

Særligt om chauffører
Movia Flextrafik har ikke chauffører ansat, da kørslen udbydes til og udføres af selvstændige vognmænd.

Hvis du kunne tænke dig at komme til at køre som chauffør i Movia Flextrafik, skal du henvende dig til en af de vognmænd, der udfører kørsel for Movia Flextrafik.