Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Hvad er Flextrafik?

Flextrafik består af forskellige former for behovsstyret kørsel.


Movia Flextrafik varetager kørsel for kommuner og regioner. Movia Flextrafik planlægger og udbyder kørslen, indgår aftaler med vognmænd eller taxafirmaer og varetager alt vedrørende driftsproblemer. Movia Flextrafik sørger desuden for kvalitetssikring i forhold til chaufføruddannelse og vognenes indretning.


Flextrafik udbydes i overensstemmelse med EU-reglerne for området og omfatter seks forskellige kørselstyper:

  • Flexhandicap, som er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige.
  • Flexpatient er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden.
  • Flexkommune er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning osv. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne i kommunen, og det er kommunen, der visiterer borgerne til den.
  • Flexrute er fast rute-baseret kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder mv. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne i kommunen. Det er kommunen, som visiterer borgerne til ordningen.
  • Flextur er en kørselsordning, der er åben for alle borgere. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne i kommunen.
  • Plustur en åben kørselsordning, der fremsøges i rejseplanen, og som alle kan benytte på den del af rejsen, hvor bus eller tog ikke rækker. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne.


Garanti- eller variabel kørsel.


Movia udbyder kørslen som både garantikørsel og variabel kørsel.
Ved garantikørsel forpligter vognmanden sig til at køre den garanterede kørsel, typisk syv-ni timer fordelt på fire-syv dage om ugen. 
Ved variabel kørsel er vognmanden ikke garanteret en fast mængde kørsel. Her kan den enkelte vognmand selv bestemme, hvor meget den enkelte vogn skal være til rådighed for Movia Flextrafik.