Spring menu over

En stor del af Flextrafikken er kørsel med patienter for Region Sjælland og Region Hovedstaden. Som chauffør vil du derfor ofte møde køreordrer, der sender dig til sygehusene i Movias område. Du kan også få kørsel med patienter udenfor Movias område, der er visiteret til kørsel til behandling eller undersøgelse på et sygehus fx på Fyn eller i Jylland.

Når der er tale om kunder, som også er patienter, kan der være større eller mindre udfordringer for jer, og det er her jeres uddannelse og viden kommer jer til gode.

Der er flere punkter, du kan have glæde af at have særligt kendskab til ved kørsel med patienter. De er listet op herunder:

Befordring med iltflasker


Skal man som chauffør transportere patienter som benytter sig af iltflasker under transporten er der en række gode råd, du skal være opmærksom på, samt nogle forskellige regler på området.


Er man under medicinsk behandling og skal man i den sammenhæng som privatperson transporteres, er kørslen undtaget fra de fleste regler om vejtransport af farligt gods.
Det kunne f.eks. dreje sig om en patientbefordring, hvor en passager har et medicinsk behov for ilt, og hvor der derfor transporteres iltflasker sammen med patienten. En sådan transport kan finde sted, uden at de sædvanlige krav om f.eks. uddannelse af føreren og uden at medbragte dokumenter, særlig mærkning og sikkerhedsudstyr mm. skal være opfyldt.

Der er dog krav om, at enhver, der er involveret i transporten, udviser forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø og materielle værdier forebygges, og om, at enheder, der omfatter farligt gods, er forsvarligt stuvet og er fastgjort, så de ikke kan forskubbe under transporten.

 

Flextrafik har samlet en række gode råd som det anbefales at chaufførerne følger ved disse kørsler:

  • Fastgør iltflasker, så de ikke kan forskubbe sig under normale transportforhold
  • Placer ikke iltflasker i nærheden af varmekilder eller materiale, der kan forårsage gnistdannelse, da ilt kan accelerere en brand
  • Placer ikke iltflasker mv., så de hindrer normal brug af døre
  • Undgå at fylde brændstof på vognen, i mens der anvendes iltflasker i vognen
  • Hold vognen udluftet, når der anvendes iltflasker, således at luften i vognen ikke iltberiges. Åbn vinduer lidt eller sæt vognens ventilationssystem til at trække frisk luft ind i vognen
  • Iltflasker må ikke medbringes, hvis de er beskadigede eller lækker

 

Vi opfordrer herudover også chaufførerne til at udvise almen forsigtighed og bruge sund fornuft.

For en nærmere beskrivelse og flere god råd kan man læse mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

 

Ledsagere og hjælpemidler


Er det i køreordren angivet, at patienten har ledsager og/eller hjælpemiddel med, skal der ved afhentning være en ledsager med og/eller det hjælpemiddel, der er angivet. Hvis der er afvigelser ift. køreordren, er det vigtigt, at du kontakter Trafikstyringen. Hjemturen kan derved blive rettet til, så der ikke ledes forgæves efter hjælpemiddel eller ledsager, når patienten skal retur.

Hvis patienten ikke er i stand til at klare sig selv på sygehuset, og turen ikke er bestilt med ledsager eller som servicerejse, skal du altid kontakte Trafikstyringen.


Hvis køreordren angiver, at der ikke er ledsager med, er det vigtigt, at der ikke medtages en ledsager. Bl.a. fordi det kan give problemer på hjemturen.


P-forhold


Der skal som udgangspunkt kun standses/parkeres på de pladser, der er markeret med Flextrafik. Det er ikke tilladt for biler med Flextrafik-skilt at holde parkeret på handicappladser. 


Rygning


Det er ikke tilladt at ryge, når du udfører kørsel for Flextrafik. Der er på sygehusene opstillet rygebokse, som kan benyttes af patienter og pårørende. Det er ikke tilladt for Flex-chauffører at benytte disse i arbejdstiden. 


Uheld i bilen


Når man har med patienter at gøre, kan man komme ud for, at en patient bliver dårlig i bilen og evt. kaster op. Dette skal selvfølgelig gøres rent inden videre kørsel.
Flextrafik har oplevet, at der har været usikkerhed omkring, hvordan man skal forholde sig, hvis der er tale om opkast fra en kemopatient, men skulle uheldet være ude, må man gerne selv gøre rent efter patienten – det er ikke farligt (der er dog en undtagelse, hvis du er gravid).
Kontakt altid Trafikstyringen for at få sat tid af til rengøring, hvis uheldet skulle være ude.


Servicerejse


Når køreordren angiver, at du kører en servicerejse (.SR), skal du altid følge patienten hen til den angivne adresse/afdeling. Der er målt op på sygehuset, hvor lang tid det tager at komme fra p-pladsen til afdelingen.
Oplever du, at der er for kort tid, skal du kontakte Trafikstyringen. Der kan være tale om en fejl, der kræver ny opmåling, men der kan også være tale om en særligt dårligt gående patient.Chauffør som bindeled mellem patient og Flextrafik/kørselskontor


Du er den person, som patienten har kontakt til under kørslen og på sin vej til afdelingen, hvis det er en servicerejse. Du kan også blive kontaktet af ventende patienter i venterum og forhaller. Vi opfordrer til, at du er behjælpelig, hvis du kan se, at patienter har brug for hjælp angående transport. Du er altid velkommen til at kontakte Trafikstyringen, hvis du har brug for at få hjælp til at håndtere en patient eller evt. en henvendelse fra sygehusets kørselskontor.


God service


God service handler ikke kun om kommunikation mellem dig og kunden, men i ligeså høj grad om hvordan brugeren oplever turen med dig.
Skru ned for radioen, hvis kunden beder dig om det. Tal ikke i telefon eller skriv sms, når der er kunder i vognen - de bliver ofte nervøse, når du ikke har fokus på kørslen.

Overhold altid hastighedsbegrænsningen – tænk på, hvordan du kører mest skånsomt for dine passagerer, så de oplever en god og tryg rejse.

Følg altid kunden til og fra hjem/afd. (dette gælder dog ikke Flextur-kunder).