Spring menu over

Kvalitetskontrol

For at sikre en høj og ensartet kvalitet i Flextrafikken, gennemfører Movia kvalitetsopfølgning med jævne mellemrum.
Flextrafiks operatørenhed tager løbende ud og tjekker kvaliteten af chaufførernes arbejde – herunder uniformering, rettidighed, service, vognens stand, chaufførernes uddannelsesbeviser mv.

Operatørenheden fører også tilsyn med forskellige forhold på destinationerne. Det kan f.eks. være opmåling af trapper og adgangsforhold på steder, hvor der skal anvendes trappemaskiner. Det kan også være tilsyn med borgeres kørestole, hvis der er problemer med fastspænding.

Operatørenheden er synlige og klædt i gule jakker med teksten ”Kvalitetsopfølgning” påtrykt på ryggen. Hvis kvaliteten ikke er i orden, har Flextrafik forskellige sanktionsmuligheder overfor dig som vognmand.