Spring menu over
Billede af flexchauffør og en mand, som taler sammen. De står ved en flexbil og chaufføren holder en mobiltelefonen i hånden. Foto: Ulrik Jantzen

Krav til vognmænd

Du skal opfylde en række krav for at blive Flextrafik-vognmand
Hvis du vil være Flextrafik-vognmand, er der en række krav som du skal opfylde. De væsentligste af disse er førertilladelse, økonomi og særlig uddannelse indenfor kollektiv servicetrafik,

Krav til kørekort og øvrige tilladelser
Besiddelse af kørekort til kategori B eller erhvervskørekort til D1 eller D.
Besiddelse af førerkort/chaufførkort eller efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et chaufførkursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (gælder ikke bustilladelse).
Der er desuden krav om, at du har, eller kan opnå, en af følgende tilladelser hos Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen:

Taxitilladelse

Tilladelse til offentlig servicetrafik
Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Bustilladelse
Krav til uddannelse og kurser

Gennemført kurset "Introduktionskursus til offentlig servicetrafik".
Gennemført kurset "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer".
Gennemført kurset "Befordring af fysisk handicappede passagerer" eller "Befordring af bevægelseshæmmede". (Gælder kun for vognmænd og chauffører, der kører type 3, 4, 5 og 6 vogne).
Gennemført kurset "Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik"
Gennemført kursus som Busvognmand, (gælder kun for vogne indregistreret som Bus)

De relevante kurser skal gennemføres forud for indsendelse af tilbud til Movia i forbindelse med en udbudsrunde.
Krav til økonomi og forsikringer
Skal kunne dokumentere, at der ikke er forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over 100.000 kroner.
Skal kunne stille en bankgaranti på mindst 50.000 kroner, (gælder kun garantiudbud).
Skal have de lovpligtige forsikringer, som kræves på vognen samt erhvervsansvarsforsikring i forbindelse med transport af kunder mv.

 

Vognmandstilladelser og misligholdelse

Anmeldelse af misligholdelse af vognmandstilladelse