Spring menu over

Stikprøvekontrol

Movia udfører kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har chauffører ansat. Det sker for at sikre, at chaufførernes overenskomstvilkår i Movias Flextrafik-kontrakter overholdes.

I 2015 afsagde Højesteret dom i den såkaldte Færch-sag; også kaldet NORTRA-dommen. Der har særligt siden NORTRA-dommen kunne spores en stigende bekymring for prisudviklingen i Flextrafik.

Det har skabt næring til mistanke om, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår ligger under det overenskomstfastsatte niveau.

Movias bestyrelse besluttede derfor i slutningen af 2016 at indføre kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har chauffører ansat. Det sker for at øge kontrollen med, at overenskomstvilkår i Movias Flextrafik-kontrakter overholdes.

De vognmandsvirksomheder, som bliver udtaget til stikprøvekontrol, bliver bedt om at indsende relevant dokumentation for løn- og arbejdsvilkår samt dokumentation for den overenskomst, som benyttes.

Movia har indbudt relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer til at sidde i et kontrolpanel. Kontrolpanelet får forelagt de indsendte dokumenter, hvor chaufførernes navne er anonymiseret. Vognmanden vil være kendt i dokumenterne. Kontrolpanelets medlemmer vurderer dokumenterne for at fastslå, om overenskomsterne er overholdt eller ej. Vurderes det, at overenskomsten ikke er overholdt, anmoder Movia operatøren om at forholdene bringes i orden. Samtidig sendes sagen til den tilladelsesudstedende myndighed, som Movias kontrakter foreskriver.

Der blev i 2017 foretaget 10 stikprøvekontroller. I årene derefter bliver der foretaget 20 stikprøvekontroller om året.