Spring menu over

Uddannelse af chauffører

Flextrafik stiller særlige krav til viden og uddannelse af chauffører. 


Som vognmand er du forpligtet til at sørge for, at dine chauffører har gennemgået den krævede uddannelse.

Alle chauffører, som kører Flextrafik skal have gennemført følgende kurser:

  • "Introduktionskursus til offentlig servicetrafik" (BAB 1)
  • "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer" (BAB 2)

For at køre liftvogn og befordre borgere med trappemaskine skal alle chauffører have gennemført kurset:

  • "Befordring af fysisk handicappe passagerer" eller "Befordring af bevægelseshæmmede" (BAB 3)

    Gælder kun for vognmænd og chauffører, der kører type 3, 4, 5, 6 og 7 vogne.

Derudover skal man som chauffør i flextrafik have gyldigt førerkort til erhvervsmæssig personbefordring. For at få førerkortet udstedt, skal man have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Chaufførkurset har en varighed på 45 eller 74 timer, og omfatter undervisning i teoretiske og praktiske forhold, og afsluttes med en prøve.