Vi samler viden

Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet har indgået et strategisk samarbejde om at presse og forme udviklingen af førerløs teknologi i Danmark. Første projekt som realiseres i det samarbejde er forsøget med førerløse busser på Sjællands Universitetshospital, Køge og Slagelse Sygehus. 

Parterne er fundet sammen i det strategiske samarbejde, fordi de hver især har forskellige roller og kompetencer. Regionerne er ansvarlige for transport til og fra stationer og for patient-transporten internt og til og fra sygehusene. Metroselskabet har ekspertise inden for fuldautomatisk drift og sikkerhed ved førerløse teknologier, og Movia varetager udførelsen af driften med den førerløse teknologi og har stor erfaring med behovsstyret kollektiv transport.