Test på sygehuse

Forsøget er inddelt i tre faser. Første fase, som starter 28. maj, bliver at teste en førerløs bus i vandrehallen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Næste skridt, som forventes at gå i gang i starten af 2019, er at lade bussen køre mellem afdelinger på Slagelse Sygehus. I den sidste fase skal bussen køre mellem Ølby St. og Sjællands Universitetshospital, Køge. Det sker forventeligt fra sommeren 2019.

Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden. Bussen styres af Autonomous Mobility og Atkins er valgt som assessor, den uafhængige sikkerhedsrådgiver, for projektet.

Fase 1: Indendørs rute i vandrehallen på Sjællands Universitetshospital, Køge


Forsøgsruten er indendørs i vandrehallen på hospitalet. Ruten går i næsten hele vandrehallens længde på ca. 300 m. I fase 1 skal bussen køre on-demand til fire faste standsningssteder, hvor bussen kan tilkaldes via monterede tablets. Bussen kører med en lav hastighed på max. 8 km/t, hvilket giver en meget høj sikkerhed for passagerer og andre trafikanter. I opstartsfasen kører bussen med bemanding både i køretøjet og udenfor køretøjet. Men gradvist udfases bemandingen, og bussen overgår til at blive overvåget fra et kontrolcenter. Bussen kan transportere op til 200 passagerer pr. dag. Bussen kører alene i hverdage og primært mellem 7.30-15.30, da ambulatorierne i vandrehallen har åbent fra 8-15.

Fase 2: Slagelse Sygehus, Shuttle mellem afdelinger


Forsøgsruten er på sygehusets område, samt på offentlig vej, hvor der også forekommer trafik udefra til og fra sygehuset. Ruten følger Fælledvej, der er en kommunevej med offentlig trafik, der forbinder sygehusets bygninger og afdelinger. Ruten forlader vejen tre steder – og stikker ind over pladser til forskellige afdelinger. Bussen kører op til 25 km/t, og skal fragte patienter, besøgende og personale. I løbet af forsøget vil der blive mulighed for at teste reel on-demand (uafhængigt af pre-definerede stop). 

Fase 3: Køge Sygehus, Shuttle mellem sygehuset og Ølby Station


Forsøgsruten er på sygehusets område samt på vejene mellem sygehuset og Ølby station. Den førerløse bus skal altså passe ind med den øvrige trafik på denne rute. Bussen kører op til 25 km/t, og skal fragte op 300 patienter, ambulante patienter, besøgende og personale pr. dag. Ruten forventes at starte op i sommeren 2019.


Ruten har pt. to alternativer:

• Alternativ 1 forløber fra Hovedindgangen på sygehuset via gang- og cykelsti der krydser Lykkebækvej til parkeringspladsen i svinget af Karlemosevej, derefter følges Karlemosevej til krydset ved Stensbjegvej, som passeres lige over, hvorefter Ølby station er lige fremme. Passagerudveksling foregår i busterminalen.

• Alternativ 2 forløber fra Hovedindgangen på sygehuset via Lykkebækvej til krydset ved Stensbjegvej, som passeres lige over, hvorefter der drejes til venstre op mod Ølby station. Passagerudveksling foregår i busterminalen.