Test på sygehuse

Forsøget i to faser. I første fase kørte en førerløs bus i vandrehallen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Testen startede 28. maj 2018 og sluttede efter 65 dages drift den 24. august 2018. Næste fase, som er i gang, er at lade bussen køre mellem afdelinger på Slagelse Sygehus. 

Det er gratis at benytte busserne i forsøgsperioderne. Bussen styres af operatøren Holo og COWI er valgt som assessor, den uafhængige sikkerhedsrådgiver, for projektet.

Fase 1: Indendørs rute i vandrehallen på Sjællands Universitetshospital, Køge


På forsøgsruten kørte bussen indendørs i vandrehallen på hospitalet, på vandrehallens længde på ca. 375 m. I fase 1 kørte bussen til fire faste standsningssteder. Bussen kørte med en lav hastighed på max. 3,5 km/t, - tilpasset de mange fodgængere i vandrehallen. Det gav en meget høj sikkerhed for passagerer og andre trafikanter. Bussen kørte med bemanding i køretøjet. Bussen transporterede op til 200 passagerer pr. dag. Bussen kørte alene i hverdage mellem 7.30-15.30, da ambulatorierne i vandrehallen har åbent fra 8-15. Fase 1 varede fra 28. maj 2018 - 24. august 2018.

Billedet viser ruteføring for førerløs bus på Køge Sygehus.

Fase 2: Slagelse Sygehus, Shuttle mellem afdelinger


Forsøgsruten er på sygehusets område, samt på offentlig vej, hvor der også er trafik udefra til og fra sygehuset. Ruten følger Fælledvej, der er en kommunevej med offentlig trafik, der forbinder sygehusets bygninger og afdelinger. Bussen kører op til 18 km/t, og skal fragte patienter, besøgende og personale. I løbet af forsøget vil der blive mulighed for at teste, at bussen kan tilkaldes fra stoppestederne. Ruten forventes at starte op i sommeren 2021.