Hverdagen i Movia

Forskellige fagligheder og samarbejde på tværs kendetegner hverdagen i Movia

Movia er en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone og fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige faglige baggrunde. Vi er godt 360 medarbejdere, som varetager opgaver inden for trafikplanlægning, miljørådgivning, udbud, jura, økonomi, marketing, kommunikation, analyser, kundeservice og billetkontrol.  

Vores hverdag er kendetegnet ved, at vi samarbejder på tværs af forskellige fagligheder og områder. Selvom du er tilknyttet en bestemt afdeling, vil du være afhængig af dine kollegaers viden og erfaring og indgå i mange samarbejdsfora på tværs, og hurtigt få et stort netværk i organisationen. I din daglige gang i huset, vil du møde stor hjælpsomhed og imødekommenhed. Der er stor respekt for fagligheder blandt kolleger, og ingen spørgsmål er for store eller små til at blive besvaret.

Vores samarbejder rækker også ud af huset. Vi har tæt samarbejde med kommuner og regioner om bestilling og udvikling af den kollektive trafik, samt med de private busoperatører, som varetager busdriften for os. Desuden samarbejder vi med Trafik- og Byggestyrelsen, DSB, Metroselskabet og de øvrige trafikselskaber om fælles takstsystem og information til passagererne.

Plads til både arbejde og fritid

Som medarbejder i Movia får du plads til både arbejde og fritid. Vi har 37 timers arbejdsuge, inkl. frokost samt flextid, så du kan holde balancen mellem arbejdsliv og familieliv.
Vi lægger vægt på at understøtte vores medarbejderes sundhed. Derfor er vi en røgfri arbejdsplads. Desuden har vi kantineordning, frugtordning og træningsrum.

Det med småt

Som medarbejder bliver du ansat efter overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation. Du får arbejdsgiverbetalt pensionsordning, fem ugers ferie og fem feriefridage.