IT-chef til Trafikselskabet Movia

IT og digitalisering er afgørende for, at Movia kan løse den samfundsmæssigt vigtige opgave om attraktiv og stadig mere miljørigtig kollektiv trafik. Stillingen som IT-chef er en spændende mulighed for at stå i spidsen for en velfungerende IT-afdeling i Danmarks største trafikselskab. Der søges en analytisk stærk IT-chef, som kan overskue en kompleks opgaveportefølje, skabe stabil drift og udvikle effektive og innovative løsninger, der understøtter kerneforretningen.

Opgaven

IT-området i Movia spænder over en omfattende opgaveportefølje fra konkret IT-drift over systemforvaltning til IT-udvikling.

IT-chefen har ansvar for den samlede drift, udvikling og ledelse af IT-området. IT-chefen leder IT-området i samspil med og gennem områdets teamledere og chefkonsulenter. Der er lige nu 46 medarbejdere i IT-området.

IT-chefen refererer fagligt og ledelsesmæssigt til ressourcedirektøren og i udvalgte strategiske projekter direkte til den administrerende direktør.

IT-chefen skal have fokus på hele opgaveporteføljen og styrke samspillet mellem drift og udvikling. En vigtig opgave er også at bidrage til, at Movias IT-afdeling opleves som en attraktiv arbejdsplads med henblik på at fastholde og rekruttere medarbejdere.

IT-området har en velfungerende partnerskabsmodel for samarbejdet med forretningen. Forslag til IT-indsatser vurderes i et projektråd under ledelse af IT-chefen.

IT-chefen har en central rolle i udbud og dialog med IT-leverandører og skal sikre tæt leverandørstyring.

At indgå i tæt samarbejde med de øvrige danske trafikvirksomheder om fælles IT-løsninger er en vigtig opgave, ligesom IT-chefen bistår direktionen i samarbejdet.

IT-chefen indgår i Movias chefgruppe og forventes at bidrage aktivt til udvikling af strategier og ledelse på tværs af organisationen. 

 

IT-chefens profil

IT-chefen skal være en erfaren og inspirerende personaleleder, der kan udvikle samspillet med teamlederne og sikre opbakning til prioriteringer på IT-området.

Den kommende IT-chef skal formå at udvikle det tillidsfulde samarbejde på tværs af organisationen, rådgive direktionen og varetage Movias interesser i relevante eksterne sammenhænge.  

IT-chefen skal besidde gode kommunikative evner og formå at sætte passagerer og borgere i centrum for formidlingen af teknisk komplicerede spørgsmål. 

Den rette kandidat har følgende baggrund:

  • En relevant akademisk uddannelse
  • Minimum 5 års relevant ledelseserfaring, gerne erfaring med ledelse af ledere
  • Godt kendskab til IT-området
  • Gerne erfaring med udbud og leverandørstyring på IT-området
  • Erfaring fra politisk styrede organisationer er en fordel
  • Fokus på og erfaring med ledelse på tværs og samarbejde

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist: Søndag 1. december 2019.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne ressourcedirektør i Movia, Eskil Thuesen, telefon 36 13 16 10, HR-chef i Movia, Thomas Damgaard, telefon 36 13 15 00 eller adm. direktør i MUUSMANN, Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.

www.muusmann.com/stillinger findes en stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af Movia og IT-chefens opgaver og profil.