Spring menu over

Direktør for kunder og kommunikation

Zeuthen Storm søger for Movia, Valby

Har du erfaring med kundevendt udvikling og kommercielle aktiviteter? Kan du lede en forretningsenhed, som sikrer kundefokus, god kommunikation og udvikling af digitale løsninger? Er du ambitiøs, innovativ og med et klart strategisk blik på både forretning og organisation? Så er du måske vores nye direktør.

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab - vi servicerer godt 210 mio. kunder hvert år i vores busser, lokaltog og flextrafik, og dækker hele Sjælland og øerne. Vi arbejder for grøn mobilitet og er bevidste om vores betydning og vores ansvar; kollektiv transport er en del af den offentlige velfærd, og rigtig mange er meget afhængige af os for at få deres hverdag og sociale liv til at hænge sammen.

Kunder og Kommunikation sikrer udvikling af Movias kommercielle aktiviteter internt og eksternt, skaber kundevendt udvikling af salgskanaler og trafikinformation og styrker sammenhæng og Movias brand gennem markedsføring og kommunikation. Det er direktørens opgave at være faglig sparringspartner og direkte personaleleder for forretningsenhedens tre områdechefer: Kommerciel, Kommunikation samt Information og IT.

Opgaven er at reetablere Movias indtægts- og kundegrundlag efter Coronakrisen, at kapitalisere på potentielle serviceudvidelser, at udvikle og brande nye mobilitetsprodukter og samarbejder og at styrke kundeloyaliteten yderligere. Vi skal bringe data og kundeindsigter i anvendelse på tværs af organisationen, til gavn for kommuner og regioner og i den kollektive transport. Vi skal fortsætte den strategiske indsats på trafikinformationsområdet, så vi kan servicere kunderne med trafikinformation, særligt livebaseret og personlig trafikinformation, i en bredere kontekst. Teknologi og digitalisering er afgørende, og samarbejdet med eksterne leverandører fylder også i det daglige arbejde. Vi skal kommunikere stærkt, og vores dialog med alle interessenterne er afgørende. Det er spændende, udfordrende og afgørende.

Den rette profil er en udadvendt ledelsesstærk direktør, som kan agere kompetent i en politisk styret virksomhed og i et komplekst interessentlandskab. Du har en strategisk og udviklingsorienteret tilgang til opgaveløsningen, hvor visioner og målsætninger omsættes til konkrete initiativer og aktiviteter, der skaber resultater. Du er samarbejdsorienteret og drevet af at skabe resultater sammen med andre – og andre fagligheder. Både indadtil i virksomheden og udadtil i forhold til Movias mange interessenter. Erfaringsmæssigt kan du sætte kryds ved:

 • Relevant akademisk baggrund
 • Erfaring med strategi- og forretningsudvikling
 • Erfaring med kommerciel drift, produktstyring og kunderejser
 • Erfaring med at udvikle og drive en datadrevet salgs- og serviceorganisation
 • Solid ledelseserfaring og evnen til at skabe følgeskab gennem motivation, inspiration og inkluderende ledelse, herunder ledelse af ledere og/eller ledelse i netværk
 • Organisatorisk overblik og god forståelse for at arbejde i en politisk ledet virksomhed

Personligt er det bl.a. afgørende, at du:

 • Er dygtig til at lede på tværs og tænke én organisation
 • Kan skabe følgeskab, klarhed og fællesskab om den strategiske linje
 • Trives med at arbejde i netværk
 • Har solide kommunikative evner
 • Er vant til at navigere i en politisk styret organisation

Yderligere oplysninger findes på www.moviatrafik.dk og stillingsprofil kan rekvireres via seniorkonsulent Heidi Thorlund Wexø, Zeuthen Storm, heidi@zeuthenstorm.com. Du er også velkommen til at kontakte adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, på 2081 6137 eller Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, på 2086 0325 for en fortrolig drøftelse af stillingen.


Ansøgning sendes til application@zeuthenstorm.com senest den 29. maj 2022.


Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.