Spring menu over

Økonomichef

ØKONOMICHEF TIL DANMARKS STØRSTE TRAFIKSELSKAB

Movia søger en økonomichef med bred økonomisk erfaring, der kan fastholde og udvikle det gode forretningsmæssige grundlag med afsæt i stærke analytiske, strategiske og formidlingsmæssige kompetencer. Har du flair for strategi, og ser du muligheder og perspektiver i at sikre det økonomiske grundlag for velfungerende kollektive transportløsninger på hele Sjælland? Så skal du måske være vores nye økonomichef med ansvar for 40 dygtige medarbejdere og for en spændende opgaveportefølje.

Opgaven
Økonomichefen får en central rolle i den strategiske udvikling i Movia. Det gælder i forhold til sparring med direktion og bestyrelse og med kommuner og regioner i håndtering af økonomiske og ressourcemæssige opgaver og spørgsmål.

Økonomichefen har fagligt ansvar for hele økonomiområdet og leder godt 40 dygtige og engagerede medarbejdere. Økonomichefen har en dobbelt reference til den adm. direktør og til ressourcedirektøren. Chefen indgår i Movias samlede ledelsesgruppe samt i en række interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Økonomichefens profil
Movia er på udkig efter en dynamisk chef, som kan agere kompetent i en politisk styret organisation, og som kan gå foran i en ambitiøs udvikling af organisation og opgaveløsning. Chefen skal have stærke strategiske, analytiske og formidlingsmæssige kompetencer og en tillids- og samarbejdsbaseret tilgang til opgaveløsningen.
Økonomichefen skal indgå i mange vigtige interne og eksterne samspil og samarbejder, hvorfor der lægges stor vægt på, at chefen er i besiddelse af gode relations- og netværkskompetencer.
Den rette kandidat har følgende profil:

  • Ledelseserfaring / stort ledelsestalent
  • En relevant akademisk uddannelse
  • Stærke analytiske og formidlingsmæssige kompetencer
  • Resultatorienteret og gennemslagskraftig
  • Erfaring med projektledelse og porteføljestyring
  • Interesse og flair for at arbejde med procesoptimering og effektivisering
  • Erfaring fra politisk styret organisation er en fordel
  • Relevant erhvervserfaring med økonomistyring fra privat eller offentlig virksomhed.

For en fyldestgørende beskrivelse af økonomichefens opgaveportefølje henvises til stillings- og personprofilen.  

Ansættelse
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Akademikere i kommuner samt ”Aftale om aflønning af chefer i kommuner og regioner”. Løn forhandles individuelt med relevant organisation. Nettolønnen tillægges en pension på 20,74 pct.

Tiltrædelse: 1. december 2022 eller snarest derefter.

Ansøgning
Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger senest søndag den. 2. oktober 2022.

Kontakt gerne Ressourcedirektør Eskil Thuesen, tlf. 20 35 74 76, HR-chef Thomas Damgaard, tlf. 36 13 15 00, eller Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.