Spring menu over

Movia som arbejdsplads

Forskellige fagligheder og samarbejde på tværs kendetegner hverdagen i Movia

Movia er en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone og fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige faglige baggrunde. Vi er godt 450 medarbejdere, som varetager opgaver inden for trafik- og køreplanlægning, miljørådgivning, mobilitet, udbud, jura, økonomi, marketing, kommunikation, analyser, kundeservice og billetkontrol.

Forskellige fagligheder
Vores hverdag er kendetegnet ved, at vi samarbejder på tværs af forskellige fagligheder og områder. Selvom du er tilknyttet en bestemt afdeling, vil du være afhængig af dine kollegaers viden og erfaring og indgå i mange samarbejdsfora på tværs, og hurtigt få et stort netværk i Movia.

Der er stor respekt for fagligheder blandt kolleger, og ingen spørgsmål er for store eller små til at blive besvaret. I Movia har vi høje ambitioner, tillid til vores kolleger og behov for alle, der vil være en del af vores arbejdsfællesskab.

Billede af to glade drenge, som sidder i lokaltoget. Foto: Ulrik Jantzen

Plads til både arbejde og fritid

Som medarbejder i Movia har du plads til både arbejde og fritid. Vi har en 37 timers arbejdsuge, inkl. frokost samt flextid, så du kan holde balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

Som medarbejder bliver du ansat efter overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation. Foruden den overenskomstmæssig løn, er pensionsordningen arbejdsgiverbetalt. Desuden er KLs aftale om blandt andet barsel, omsorgsdage og ferie er gældende, hvilket er med til at understøtte et fleksibelt arbejdsliv.   

Vi lægger vægt på at understøtte vores medarbejderes sundhed. Derfor er vi en røgfri arbejdsplads. Desuden har vi kantine- og frugtordning og træningsrum.

Billede af mennesker, der venter på bussen ved et stoppested. Foto: Ulrik Jantzen

Movia gør det ikke alene

Vores virke er kendetegnet ved, at vi næsten altid skal løfte opgaverne i tæt samarbejde med sektoren.

Movia samarbejder med DSB og Metroselskabet i Din Offentlige Transport (DOT) for at sikre, at den kollektive transport hænger godt sammen på tværs af bus, tog og metro. Vi er medejere af Rejsekort-Rejseplan A/S, der er nogle af de mest benyttede brands i Danmark, og vi er medejere af Flex-Danmark, der laver it-understøttelse til vores flextrafik.

Vi har tæt samarbejde med vores ejere – de 45 kommuner og to regioner om bestilling og udvikling af den kollektive transport, samt med de private busoperatører, som varetager busdriften for os.
Dertil kommer samarbejdet mellem Transportministeriet, herunder Trafikstyrelsen og de øvrige trafikselskaber i Danmark om stadig udvikling af den kollektive transport.