Spring menu over

Privatlivspolitik - når du søger job hos Movia

Når du søger et job hos Movia, er det nødvendigt, at vi får en række oplysninger om dig for at vi kan finde den rette kandidat blandt ansøgerfeltet.

De fleste af disse oplysninger er nogle du selv giver os, når du søger en stilling hos os. Men vi vil også have brug for at indhente referencer fra bl.a. tidligere ansættelse, hvis vi ønsker at ansætte dig, ligesom vi kan bede dig om at udføre tests. Vi kan også modtage dine oplysninger fra et rekrutteringsbureau.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller til ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling på HR@moviatrafik.dk

Dataansvarlig

Trafikselskabet Movia er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby

CVR-nr. 29 89 65 69

Telefon 36 13 14 00

Movias Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

CVR-nr.  38 53 80 71

Telefon 72 27 30 02

E-mail: dpo.moviatrafik@bechbruun.com

 

Brug den sikre beskedfunktion i nedenstående boks, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Hvilke oplysninger indsamler vi?
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan vi behandle sædvanlige oplysninger om bl.a.; dit navn og kontaktoplysninger, alder og civilstatus, tidligere ansættelsesforhold og uddannelse, eksamensbeviser og lønniveau, overenskomst, foto samt oplysninger fra LinkedIn og sociale medier i det omfang, det er relevant.

Vi har normalt ikke brug for oplysning om dit CPR-nummer, sygdom og graviditet, medmindre oplysningerne er relevante for den pågældende stilling samt følsomme oplysninger såsom etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualitet og fagforeningstilhørsforhold.

Er du en af de kandidater vi vil gå videre med, vil vi bede dig om at udfylde en test (præference profil og kognitiv test), som giver indblik i din adfærd på arbejdet og foretrukne arbejdsstil.

Vi har også brug for at indhente referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis vi vælger at tilbyde dig ansættelse. Ligeledes kræver vi dokumentation for gyldig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

I forbindelse med enkelte stillinger kan der være behov for, at du afleverer en straffeattest.

Indhentelse af referencer og straffeattest vil kun ske med dit samtykke.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Vi opretholder en meget høj grad af fortrolighed omkring de oplysninger, vi modtager fra dig.

Det er som udgangspunkt kun den rekrutteringsansvarlige i HR-afdelingen, der har adgang til disse oplysninger. Ansøgning og CV, vil dog som en del af ansættelsesprocessen blive delt med den eller de relevante chefer samt øvrige deltagere i et ansættelsesudvalg, f.eks. en medarbejderrepræsentant og tillidsrepræsentanten fra den forhandlingsberettigede organisation.

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til modtagere uden for Movia uden dit samtykke.

Vi bruger databehandlere til at behandle dine oplysninger. Det kan være rekrutteringsbureauer eller leverandører af IT-systemer, testforløb etc. Databehandlere handler efter vores instruks og er underlagt skriftlige aftaler med os.

 

Formål og behandlingshjemmel
Dine personoplysninger vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med ansættelsesprocessen. Vores retsgrundlag for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e).

Vores retsgrundlag for at gemme din ansøgning og CV i 6 måneder Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a) (samtykke)

 

Opbevaringstid
Hvis du tilbydes ansættelse hos Movia overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til din fremtidige personalesag hos os. Du vil få udleveret Privatlivspolitik for ansatte i Movia i forbindelse med ansættelsen.

Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse til den pågældende stilling, vil vi gemme din ansøgning og CV i 6 måneder, hvis du har givet samtykke til det. Det gør vi for at vi kan kontakte dig, hvis vi får en anden stilling, som kunne være noget for dig. Hvis du ikke har givet os samtykke, vil din ansøgning og CV blive slettet, når stillingen er besat.

Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger tidligere. I så fald skal du kontakte os.

 

Dine rettigheder
Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

 

Sidst opdateret: 26. oktober 2021