Spring menu over

Rekrutteringsproces

Vi ønsker at kunne tiltrække de bedste kandidater til vores organisation. Derfor slås alle stillinger op eksternt, og vi arbejder for, at rekrutteringsprocessen bliver en god oplevelse for dig - også selvom du ikke får jobbet.

En rekrutteringsproces, hvor du får god mulighed for at danne dig et billede af stillingen du søger og af os, som arbejdsplads

I vores stillingsopslag kan du læse nærmere om, hvilke opgaver du skal løse, vores forventninger til dine kompetencer - både de faglige og de personlige - og hvad vi som arbejdsplads kan tilbyde dig. Skulle du have yderligere spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at henvende dig til den kontaktperson, som er nævnt i stillingsopslaget.


Du skal sende din ansøgning online
Til alle stillingsopslag er et link, som du skal bruge for at indsende din ansøgning. For at sikre, at vi har alle relevante oplysninger om dig, behandler vi kun ansøgninger indsendt via vores online ansøgningssystem.

Du får en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning. Bemærk at der kan gå fra 14 dage til halvanden måned, før du igen hører fra os, afhængigt af, hvor mange ansøgninger, vi har modtaget og om du inviteres til en jobsamtale.

Dronebillede af bus i grøn natur.

Sådan holder vi jobsamtaler
Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår vi alle ansøgninger og inviterer udvalgte kandidater til samtale. Bliver du inviteret til samtale, får du en invitation via e-mail.

Ved den første samtale danner vi os et overordnet indtryk af dine kvalifikationer, mens du får forståelse for stillingen, og hvordan det er at arbejde i Movia.

Ønsker vi at se dig igen, bliver du inviteret til en 2. samtale, hvor du får mulighed for at uddybe dine faglige og personlige kompetencer. Forud for denne samtale vil du blive instrueret i, om der ved 2. samtalen vil indgå et testforløb.

Movia benytter sig af testudbyderen Talogy, som både udbyder en præferenceprofil (PAPI3), der giver indblik i din adfærd på arbejdet og foretrukne arbejdsstil og kognitive tests (Logiks), der giver indblik i din kognitive kapacitet, arbejdsstil og arbejdshastighed. Derudover benytter vi i nogle tilfælde case-opgaver.

Billede af en smilende kvinde, som lige er steget ud af en bus. Foto: Ulrik Jantzen

Hvis vi tilbyder dig jobbet
Hvis vi tilbyder dig jobbet, får du tilsendt en kontrakt. Da vi er en offentlig virksomhed, vil vi inden da have haft en lønforhandling, som foregår mellem HR og din kommende tillidsrepræsentant i Movia.

Du ansættes efter overenskomst med KL og relevant faglig organisation.

Inden vi indgår ansættelse, tager vi referencer og sikrer os, at alle vores medarbejdere har gyldig arbejdstilladelse i Danmark.

Hvis du ikke får jobbet
Alt efter, hvor langt du når i rekrutteringsprocessen har vi en politik for, hvordan vi giver afslag, hvis vi beslutter at tilbyde jobbet til en anden kandidat.

  • Hvis du har været til første samtale, men ikke går videre til den næste, får du et skriftligt afslag efter samtalen.

  • Hvis du går videre til anden samtale, men ikke får stillingen, får du et mundtligt afslag. Her vil du have mulighed for at få uddybet årsagen til, at vi har valgt at tilbyde stillingen til en anden kandidat.

  • Hvis du har søgt en stilling, men ikke kommer i betragtning til jobbet, sender vi dig et skriftligt afslag, når rekrutteringsprocessen er afsluttet.